• Бердянск
 • USD 28.2/28.6 EUR 31.9/32.5

-6 ... +4 °С небольшая облачность

Вход
Центральный рынокГерб города Бердянска

Про затвердження Правил продажу продовольчих товарів.

МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ

Н А К А З
 N 237 від 28.12.94          Зареєстровано в Міністерстві 
   м.Київ              юстиції України 
                   17 січня 1995 р. 
                   за N 9/545 

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 185 ( z0628-03 ) від 11.07.2003 )

Про затвердження Правил продажу
продовольчих товарів
 

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗ N 36 ( z0145-95 ) від 13.03.95 Наказом МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 )

 

     Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 1994 р. N 351 ( 351-94-п ) «Про затвердження Правил торговельного обслуговування населення», Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити, погоджені з Міністерством охорони здоров’я України, Державним комітетом України у справах захисту прав споживачів і Державним комітетом України по сприянню малим підприємствам і підприємництву Правила продажу продовольчих товарів, що додаються.

     2. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі (Шевченко М.О.), Юридичному управлінню (Кузнецов О.В.) зареєструвати Правила продажу продовольчих товарів в Міністерстві юстиції України.

     3. Управлінню справами (Павлов М.С.) і Українському державному науково-дослідному інституту маркетингу та зовнішньоекономічної інформації (Онищенко В.П.) забезпечити тиражування Правил продажу продовольчих товарів у кількості 100 примірників.

     4. Визнати такими, що не застосовуються на території України, нормативні документи згідно з переліком, що додається.
 В.О.Міністра                І.В.Подолєв

Затверджено
наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв’язків України
від 28 грудня 1994 р. N 237

Перелік
нормативних документів, що не застосовуються
на території України

     1. Правила роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами — затверджені наказом Міністерства торгівлі СРСР від 3 жовтня 1983 р. N 228.

     2. Правила роздрібної торгівлі крупою, макаронними виробами, цукром та повареною сіллю — затверджені наказом Міністерства торгівлі СРСР від 7 червня 1976 р. N 94.

     3. Правила роздрібної торгівлі кондитерськими виробами — затверджені наказом Міністерства торгівлі СРСР від 25 червня 1974 р. N 127.

     4. Правила роздрібної торгівлі молочними продуктами, маргарином та яйцями — затверджені наказом Міністерства торгівлі СРСР від 9 лютого 1973 р. N 36.

     5. Правила роздрібної торгівлі морозивом — затверджені наказом Міністерства торгівлі СРСР від 22 жовтня 1951 р. N 895 (витяг).

     6. Правила роздрібної торгівлі м’ясом та м’ясними продуктами — затверджені наказом Міністерства торгівлі СРСР від 26 лютого 1973 р. N 45.

     7. Правила роздрібної торгівлі рибою та рибопродуктами — затверджені наказом Міністерства торгівлі СРСР від 22 жовтня 1951 р. N 895.

     8. Правила роздрібної торгівлі безалкогольними та слабоалкогольними напоями — затверджені наказом Міністерства торгівлі СРСР від 19 червня 1974 р. N 146.

Затверджено
наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв’язків України
від 28 грудня 1994 р. N 237

Правила продажу продовольчих товарів

( У тексті Правил слова «термін реалізації» замінено словами «строк придатності» згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 )

I. Загальні положення

     1. Ці Правила регламентують порядок приймання, зберігання, підготовки до продажу і продаж продовольчих товарів через роздрібну торговельну мережу, а також визначають вимоги у дотриманні прав споживачів щодо належної якості і безпеки товару і рівня торговельного обслуговування. ( Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 )

     2. Правила поширюються на всі господарюючі суб’єкти, незалежно від форм власності, які здійснюють на території України роздрібний продаж продовольчих товарів.

     3. Господарюючий суб’єкт зобов’язаний при продажу продовольчих товарів не порушувати прав споживачів, визначених Законами України «Про захист прав споживачів» ( 1023-12 ), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» ( 4004-12 ), «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» ( 771/97-ВР ), Порядком заняття торговельною діяльністю і правилами торговельного обслуговування населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 108 ( 108-95-п ), цими Правилами, іншими нормативними документами, що регламентують торговельну діяльність. ( Пункт 3 розділу I в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 )

     4. Роздрібний продаж продовольчих товарів здійснюється через торговельні підприємства: спеціалізовані, з універсальним асортиментом продовольчих товарів, товари повсякденного попиту, відділи (секції) підприємств непродовольчих товарів, стаціонарну дрібнороздрібну мережу (палатки, кіоски), торговельні автомати, пересувну торговельну мережу (автолавки, автопричепи, візки, лотки, бочки, цистерни тощо), а також шляхом доставки продовольчих товарів на замовлення. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗ N 36 ( z0145-95 ) від 13.03.95 )

     5. Товарний профіль та спеціалізація роздрібного торговельного підприємства, а також обов’язковий асортиментний перелік товарів, визначаються в установленому порядку.

     6. Господарюючий суб’єкт зобов’язаний забезпечити стан торговельних приміщень для роздрібного продажу продовольчих товарів на рівні, що відповідає санітарно-гігієнічним, технологічним та протипожежним нормам, установленим для приймання, зберігання та реалізації харчових продуктів.

     7. Торговельно-технологічне обладнання, що використовується при організації роздрібного продажу продовольчих товарів, повинно забезпечувати збереження їх якості і товарного вигляду протягом усього строку їх придатності. Забороняється приймати, зберігати та продавати продовольчі товари, що швидко псуються, без використання холодильного обладнання.

     8. Транспортні засоби для перевезення харчових продуктів повинні мати санітарний паспорт, бути чистими, у справленому стані. Кузов автомашини повинен мати спеціальне покриття, що легко піддається миттю.

     9. Працівники, що здійснюють транспортування, зберігання і продаж продуктів харчування, повинні мати спеціальну освіту (підготовку), вони, підлягають обов’язковому медичному огляду. Кожен працівник повинен мати особисту медичну книжку. Працівники, які своєчасно не пройшли медичне обстеження, до роботи не допускаються. ( Пункт 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 )
Примітка: порядок проведення медичних обстежень встановлюється 
     спеціальними інструкціями МОЗ України.

     10. Працівники господарюючого суб`єкта повинні бути забезпечені форменим одягом або іншим одягом, що відповідає санітарним вимогам.

     Господарюючий суб’єкт повинен мати санітарні правила, зареєстрований санітарний журнал і санітарні книжки працівників, а також Книгу відгуків та пропозицій.

     11. Усі продовольчі товари у господарюючого суб’єкта повинні бути з відповідними документами, наявність яких передбачена чинним законодавством (товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, прибутково-видаткові накладні, сертифікат відповідності державної системи сертифікації або копія зазначеного сертифіката, завірена господарюючим суб’єктом, що відпустив товар, який підлягає обов’язковій сертифікації, тощо). ( Пункт 11 розділу I в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 )

     12. У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов’язаний замінити їх на якісні товари або повернути споживачеві сплачені ним гроші.

     Неякісні, небезпечні, фальсифіковані, неправильно марковані харчові продукти, ті харчові продукти, які не отримали позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи та сертифіката відповідності або строк придатності до споживання яких закінчився, а також харчові продукти, на які відсутні документи, що підтверджують їхню якість та безпеку, повинні бути вилучені з обігу та при потребі передані на відповідну експертизу для визначення шляхів їх подальшого використання, утилізації чи знищення в порядку, визначеному законодавством. ( Пункт 12 розділу I доповнено абзацом згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 )

     13. Не допускаються до продажу фасовані вітчизняні та імпортні харчові продукти без маркування державною мовою України, яке повинно містити інформацію про:

     загальну назву харчового продукту;

     номінальну кількість харчового продукту в установлених одиницях виміру (маси, об’єму тощо);

     склад харчового продукту, якщо він виготовлений з кількох складників, із зазначенням переліку назв використаних у процесі виготовлення інших продуктів харчування, харчових добавок, барвників, інших хімічних речовин або сполук;

     енергетичну цінність (для харчових продуктів, що її мають);

     дату виготовлення;

     строк придатності до споживання чи дату закінчення строку придатності до споживання;

     умови зберігання;

     позначення нормативного документа для харчових продуктів вітчизняного виробництва;

     найменування та адресу виробника й місце виготовлення;

     умови використання (якщо такі передбачені);

     відсоток сторонніх синтетичних (штучних) домішок;

     застереження щодо вживання харчового продукту дітьми, якщо він не є дитячим харчуванням, а підстави для такого застереження є;

     іншу інформацію, передбачену чинними в Україні нормативними документами, дія яких поширюється на певний харчовий продукт.

     Маркування нефасованих харчових продуктів повинно бути здійснене в порядку, встановленому нормативними документами для певних харчових продуктів, на гуртовій упаковці або транспортній тарі.

     Усі нефасовані харчові продукти повинні бути забезпечені інформацією відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів» ( 1023-12 ).

     У маркуванні вітчизняних та імпортних харчових продуктів не повинна наводитись інформація про їх лікувальні властивості без дозволу МОЗ.

     Текст маркування спеціальних харчових продуктів повинен бути узгоджений з МОЗ.

     У маркуванні харчових продуктів використовуються затверджені в установленому порядку специфічні символи, якими позначають лікувальні, дієтичні, лікувально-профілактичні, біологічно активні харчові продукти, дитяче харчування, харчування для спортсменів, а також екологічно чисті харчові продукти.

     Маркування харчових продуктів штриховими кодами повинно відповідати встановленому порядку.

( Пункт 13 розділу I в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 )

     14. Вимоги щодо показників якості та безпеки харчових продуктів, методів аналізу, упаковки, маркування, транспортування, приймання, зберігання регламентуються чинним законодавством України, діючими стандартами та технічними умовами. ( Пункт 14 розділу I в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 )

     15. За порушення цих Правил господарюючий суб’єкт несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

II. Особливості продажу окремих груп товарів

     1. Хліб і хлібобулочні вироби

     1.1. Господарюючі суб’єкти, які здійснюють продаж хліба і хлібобулочних виробів, можуть додатково продавати у відокремлених місцях (відділах, секціях) інші продовольчі товари: кондитерські вироби, цукор, чай, каву, какао, борошно, крупи, макаронні вироби, сухі продукти дитячого харчування і харчоконцентрати, а в магазинах, які мають кафетерії, також гарячі напої (чай, каву, какао, молоко), борошняні кондитерські вироби, цукерки тощо.

( Пункт 1.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 )

     1.2. Господарюючий суб’єкт протягом усього робочого дня повинен забезпечити безперебійний продаж хліба і хлібобулочних виробів.

     1.3. Для приймання хліба і хлібобулочних виробів обладнуються розвантажувальні площадки і механізовані рампи, вантажно-розвантажувальні прорізи з навісами, які захищають продукцію від атмосферних опадів.

     1.4. Для збереження якості хліба і хлібобулочних виробів господарюючий суб’єкт оснащує приміщення спеціальним обладнанням (закриті шафи, підтоварники, стаціонарні і пересувні стелажі, контейнери, столи для нарізування хліба, хліборізки) та основним івентарем (ножі, щипці, лопатки, виделки тощо для самостійного відбору покупцями товару, а також покривала і чохли із тканини або полімерних плівок для накриття продукції), дозволеним МОЗ України. При продажу тортів і тістечок необхідно мати холодильне устаткування.

     1.5. Забороняється зберігати хліб і хлібобулочні вироби навалом, а також встановлювати обладнання з хлібом на відстані менше 35 см від підлоги в підсобних приміщеннях і 60 см — у торговельному залі. Не допускається зберігання хліба разом з товарами, які мають різкий і сильний запах.

     1.6. Забороняється перевантажувати хліб і хлібобулочні вироби з лотків у ящики, корзини навалом.

     1.7. Кожна партія продукції повинна супроводжуватися документами, в яких зазначається дата виготовлення та година виймання хліба з печі, від якої відраховується строк придатності.

     Хліб і хлібобулочні вироби можуть знаходитись у продажу (при температурі не менше 6 гр.С і вологості 75%) після виймання з печі не більше:

     36 годин — хліб із житнього і житньо-пшеничного обійного і житнього обдирного борошна, а також із суміші пшеничного і житнього сортового борошна;

     24 години — хліб із пшенично-житнього і пшеничного обійного борошна, хліб і хлібобулочні вироби масою більше 200 грамів із сортового пшеничного, житнього сіяного борошна;

     16 годин — дрібноштучні вироби масою 200 грамів і менше (включаючи бублики).

     Після закінчення цих строків продаж хліба і хлібобулочних виробів забороняється, хліб підлягає вилученню з продажу.

     1.8. Нестандартні, а також вилучені з продажу вироби, повертають постачальнику в узгоджені терміни згідно з договором. Залишки кусків хліба, сухарні крихти, випадково забруднені вироби, а також хлібні крихти, збирають у місткості з написом «санітарний брак» і здають в установленому порядку.

     1.9. Забороняється продаж хліба з наявністю плісняви, сторонніх домішок, непромісів, неправильної розпливчастої форми, з тріщинами, блідою або підгорілою шкоринкою.

     У випадку виявлення ознак захворювання на картопляну хворобу, господарюючий суб’єкт зобов’язаний негайно повідомити про це виробника та органи санітарного нагляду, уражені вироби зняти з продажу і знищити згідно з діючими санітарними правилами і складеним в установленому порядку актом, а обладнання ретельно вимити.

     Обладнання, де зберігалися вироби, які захворіли на картопляну хворобу, підлягає спеціальній санітарній обробці.

     1.10. Шафи для зберігання хліба і хлібобулочних виробів необхідно щоденно провітрювати протягом 1-2 годин, і не менше одного разу на тиждень промивати теплою водою з милом і протирати 1% розчином оцтової кислоти з наступним просушуванням.

     Покривала і чохли з полімерних плівок провітрювати і просушувати щодня, а у разі забруднення, промивати теплою водою.

     Металевий інвентар ретельно промивати гарячою водою і насухо витирати.

     1.11. При відпусканні хліба і хлібобулочних виробів продавцем, а також при самостійному відборі виробів покупцями необхідно користуватися щипцями, ложечками, лопатками, виделками або смужками чистого паперу.

     Забороняється відпускання хліба і хлібобулочних виробів працівниками, які проводять розрахунки за готівку (приймають гроші) при недотриманні продавцем вимог абзаца першого цього підпункту. ( Абзац другий підпункту 1.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗ N 36 ( z0145-95 ) від 13.03.95 )

     1.12. Штучний хліб і хлібобулочні вироби масою 0,5 кг і більше на замовлення споживачів дозволяється розрізати на дві-чотири рівні частини і продавати без зважування.

     2. Кондитерські вироби і мед

     2.1. Господарюючі суб’єкти, які здійснюють продаж кондитерських виробів, можуть додатково продавати у відокремлених місцях (відділах, секціях) інші продовольчі товари: каву, чай, какао, кавові напої, мед, варення, повидло, джем, цукор, хлібобулочні вироби вищого сорту.

     2.2. Приймання кондитерських виробів здійснюють за якістю, кількістю місць і вагою.

     Штучні кондитерські вироби підлягають вибірковій перевірці на відповідність ваги однієї штуки даним на етикетці.

     Перевірку якості кондитерських виробів проводять за органоліптичними показниками: зовнішнього вигляду, форми, стану поверхні і глазурі, візерунка, запаху, консистенції.

     Прийманню не підлягають кондитерські вироби: деформовані, забруднені, зі стороннім запахом та домішками, неприємним присмаком, плямами на поверхні, мокрою липучою поверхнею, сірим нальотом (на виробах, глазурованих шоколадом), грубою зацукрованою консистенцією. Крім того, не приймаються борошняні кондитерські вироби підгорілі, з розпливчастим візерунком, відстаючою від поверхні виробів помадною глазур’ю, виступаючою за край виробу начинкою, із закалом, непромісом і мед з ознаками бродіння, спінення, кислого смаку, з вологістю понад 21 відсоток та іншими дефектними ознаками, фальсифікований.

( Примітку пункту 2.2 вилучено на підставі Наказу МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 ) Примітка: приймання вагового меду без лабораторних висновків санітарно-епідеміологічної служби не дозволяється.

     Забороняється при прийманні кремових кондитерських виробів перекладання тістечок з кремом із лотків постачальника в тару магазину, а також реалізація їх за методом самообслуговування.

     Забороняється приймання тортів, не упакованих поштучно в стандарні картонні коробки.

     2.3. Кондитерські вироби і мед зберігають у приміщеннях при температурі не більше 18 гр С і відносній вологості 70-75%, а торти і тістечка — в охолоджувальних шафах при температурі від 0 до 5гр С.

     Забороняється зберігання кондитерських виробів поруч з товарами, які передають вологу або мають специфічний запах.

     2.4. Перед подачею кондитерських виробів до торгового залу перевіряють їх якість, наявність необхідного інвентаря і пакувального матеріалу.

     У торговому залі кондитерські вироби розміщують за видами і сортами:

     — вагові карамель, драже, цукерки в обгортці висипають в ящики і касети прилавків і пристінних шаф;

     — вагові печиво, вафлі, м’які цукерки, фруктово-ягідні та шоколадні вироби розміщують на внутрішніх полицях прилавків у тарі постачальника (ящиках, коробках, касетах);

     — тістечка, рулети, кекси виставляють на прилавках у фабричних лотках і на листах;

     — торти і тістечка з кремовим або фруктовим оздобленням розміщують в охолоджувальних шафах і вітринах;

     — фасовані кондитерські вироби розміщують на полицях шаф, прилавках, гірках, тарі-обладнанні;

     — кондитерські вироби без обгорток викладають у вазах, блюдах, кульках.

     Забороняється виставляти у віконних вітринах натуральні кондитерські вироби.

     2.5. Продаж кондитерських виробів проводять у попередньо розфасованому вигляді, поштучно, а також шляхом зважування в присутності покупця.

     До продажу поштучно дозволяються сорти цукерок, які мають фабричну упаковку.

     2.6. Відпускання товарів, що не мають фабричної упаковки (тістечок, відкритих цукерок, вагового печива та інших), проводять у чистій тарі (пакетах, коробках, папері) з обов’язковим застосуванням щипців, лопаток, совків та іншого інвентаря.

     2.7. Забороняється продаж відходів (крихт) кондитерських виробів.

     2.8. Строки придатності кондитерських виробів у роздрібній торговельній мережі:

     а) пастила, мармелад:
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Назва продукту          | Строк придатності при
                   | в/вологості 75-80% і
                   | температурі до 18 гр С
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
  Пастила:
  - клейова (різьблена, відливна)       1,5 міс.
  - заварна (різьблена, пластова)       3  міс.
  - "Банани"                 14  діб
  Мармелад:
  - фруктово-ягідний (діабетичний)      1  міс.
  - фруктово-ягідний, формовий, 
   різьблений і пат             2  міс. 
  - желейний, формовий і різьблений, 
   на агарі та пектині            3  міс. 
  - желейний формовий та на агароїді     1,5 міс.

     б) халва, печиво, вафлі, пряники, медяники:
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Назва продукту          |Строк придатності при
                    |в/вологості до 70% і
                    |температурі до 18 гр С
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
  Халва:
  - кунжутна та глазурована шоколадом     2  міс.
  - горіхова, арахісова, соняшникова      1,5 міс.
  Печиво здобне:
  - із вмістом жиру до 10%           1,5 міс.
  - із вмістом жиру до 20%           1  міс.
  - із вмістом жиру понад 20%         15  діб
  Вафлі:
  - діабетичні, з жировою, кремовою і
  праліновою начинкою             2  міс.
  - з фруктовими, помадними начинками     25  діб
  - без начинки                15  діб
  Пряники та медяники:
  - пряники та медяники сирцеві глазу-
  ровані та заварні              30  діб
  - медяники з вмістом жиру понад 11%     15  діб

     в) рулети, кекси, торти, тістечка, печиво діабетичне, карамель:
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Назва продукту          | Строк придатності при
                    | в/вологості 70-75% і
                    | температурі 18 гр С
 ——————————————————————————————————————+——————————————————————————
         1           |       2
 —————————————————————————————————————————————————————————————————

     Рулети:
   - ваговий                 5 діб

     — поштучні, в пергаменті, целофані 7 діб

     — поштучні, упаковані в парафіно- 15 діб

     вий папір

     Кекси:
   - виготовлені на дріжджах         2 доби

     — виготовлені в полімерній плівці 12 діб

     — виготовлені на хімічних розпушу-
   вачах або без них і дріжджах        7 діб

     Торти і тістечка:
   - з білковим кремом, фруктовим      72 год.,
   оздобленням та без нього        при t від 2 до 6 гр С
   - з вершковим кремом          36 год. при t=5 гр С
   - з заварним кремом і збитими вер-   6 год. при t=5 гр С

     шками
   - шоколадно-вафельні           15 діб

     — вафельні з начинками з праліну 30 діб

     та жиру
   Печиво діабетичне             3 міс.
   Карамель:
   - леденцева в жерстяних банках
   або коробках, леденцева загорнута     6 міс.
   - з фруктово-ягідними, медовими
   та помадними начинками, з морсь-
   кою капустою, ментолові пастил-
   ки, вітамінізована            6 міс.
   - загорнута, глазурована шокола-
   дом і з шоколадними начинками       4 міс.
   - загорнута, із збивними молочни-
   ми та прохолодними начинками       3 міс.
   - загорнута, з горіховими начин-
   ками та відкрита в банках         2 міс.

     в) шоколад, какао-порошок, цукерки, ірис, драже:
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Назва продукту          | Строк придатності при
                   | в/вологості 75% і
                   | температурі до 18 гр С
 —————————————————————————————————————+———————————————————————————
         1          |        2
 —————————————————————————————————————————————————————————————————

     Шоколад:

     — десертний та звичайний без добавок 6 міс.

     — діабетичний десертний та звичайний з добавками, шоколад з начинкою 3 міс.

     — білий з добавками молочних продуктів 1 міс.

     Какао-порошок:
   - у жерстяних банках           12 міс.
   - у пачках, пакетах із 
    полімерної плівки, в 
    комбінованих банках           6 міс.
   - у паперових пакетах           3 міс.

     Цукерки:

     — глазуровані шоколадом, загорнуті, упаковані «в жерсть» або «в поліетилен» 6 міс.

     — глазуровані шоколадом, загорнуті 4 міс.

     — глазуровані шоколадом, незагорнуті, зі збивним корпусом 3 міс.

     — шоколадні набори (без лікерних і кремових), типу «Асорті» 2 міс.
   - неглазуровані, загорнуті         1,5 міс.
   - шоколадні набори ( з лікерними, 
    кремовими цукерками з вершковим 
    маслом), заспиртовані ягоди та 
    фрукти в шоколаді, з помадною 
    глазур'ю,  незагорнуті, 
    з цукровою глазур'ю           15 діб

     Ірис:
   - карамелеподібний загорнутий       6 міс.
   - з ядрами горіхів загорнутий і 
    незагорнутий, напівтвердий 
    загорнутий, тиражений м'який, 
    тиражений тягучий загорнутий 
    і з начинкою               2 міс.

     Драже:

     — помадне, карамельне, цукрове, ядрове, глазуроване шоколадом, покрите цукровою пудрою 3 міс.

     — лікерне, желейне, желейно-фруктове, ядрове, з корпусом із цукатів, плодів і ягід та хрумкою кірочкою 1,5-2 міс.

     — глазуроване шоколадом з корпусом із плодів і ягід 25 діб
   Мед                    не обмежений 

     3. Крупи, макаронні вироби, борошно, крохмаль, цукор та кухонна сіль

     3.1. Господарюючі суб’єкти, які здійснюють продаж круп, макаронних виробів, борошна, цукру та кухонної солі, можуть додатково продавати у відокремлених місцях (відділах, секціях) інші продовольчі товари: крохмаль, харчові концентрати, дріжджі, фруктові та овочеві консерви, рослинні олії, прянощі, приправи, чай, каву, какао.

     3.2. При надходженні круп’яних, борошняних та інших сипких товарів до роздрібного підприємства обов’язково звертають увагу на стан їх перевезення. Продукти мають бути надійно захищеними від атмосферних опадів та іншого зовнішнього впливу.

     3.3. Вагові сипкі товари та макаронні вироби приймають за кількістю місць і вагою нетто кожного з них. Одночасно перевіряють стан зовнішньої тари, наявність маркіровки, відповідність виду та якості товару даним, що зазначені у супроводжувальних документах, сертифікаті (посвідченні) якості, маркувальних ярликах, товарних етикетках.

     Вибірково перевіряють окремі штучні товари (одиниці розфасовки) за станом упаковки, наявністю етикеток та вагою.

     3.4. Сипкі товари (крупи, борошно, цукор, крохмаль та інші) мають бути сухими, без грудочок, однорідними за кольором, блиском і смаком, властивими для кожного виду та сорту.

     Макаронні вироби мають бути правильної форми, однорідними за кольором, без тріщин, крихт, з гладкою або трохи шорсткою поверхнею.

     3.5. Прийманню не підлягають круп’яні, борошняні та інші сипкі товари з порушеннями в оформленні супроводжувальних документів, без сертифіката (посвідчення) якості, намоклі, забруднені, пошкоджені гризунами та шкідниками, з порушеннями упаковки та технології виготовлення (з невідповідними кольором чи смаком, зі сторонніми присмаками, запахами та домішками), з наявністю домішок іншого виду або сорту, із закінченими строками реалізації, без маркіровки та етикеток.

     3.6. Крім того, прийманню не підлягають за властивими дефектними ознаками:

     крупа — з гірким або кислим присмаком, затхлим, пліснявим або іншим стороннім запахом, уражена шкідниками;
Примітка: для пшона та вівсяної крупи  допускається  слабкий 
     специфічний присмак гіркоти, що властивий цим видам 
     круп.

     борошно — що хрустить на зубах, плісняве, затхле, з гірким присмаком, засмічене;

     макаронні вироби — неоднорідні за кольором, з ознаками непромісу, з гірким або кислим присмаком, затхлим, пліснявим запахом, в яких вміст лому та крихт перевищує допустимі норми;

     крохмаль — вологий, без хрусту, несвіжий, недостатньо промитий, без характерного блиску, з цятками на поверхні, що перевищують допустимі норми;

     цукор — несипкий, липкий, з грудками непробіленого цукру, вологість якого перевищує 0,15%;

     кухонна сіль — вогка або закам’яніла.

     3.7. Зберігають макаронні вироби, борошно, крохмаль, цукор і кухонну сіль у сухих, чистих, без сторонніх запахів, добре вентильованих приміщеннях не уражених амбарними шкідниками, без різких коливань температури, що не перевищує 20 гр.C, при відносній вологості повітря не більше 70%.

     Цукор і крупи ізолюють від сильнопахучих, а також вологих продуктів.

     Примітка: сіль зберігається окремо від усіх інших продуктів.

     3.8. Вагові товари у мішках викладають на підтоварниках штабелем висотою не більше 8-10 мішків на відстані не менше 20 см від стін і 15 см від підлоги.

     Розфасовані товари, що зберігаються в контейнерах, розміщують на відстані не менше 20 см від стін.

     Примітка: при зберіганні більше двох тижнів мішки з борошном перекладають для запобігання злежання і зігрівання.

     3.9. До торгового залу товари подають попередньо перевіреними та підготовленими до продажу. Їх відпускають, як у розфасованому вигляді, так і шляхом зважування в присутності покупця.

     3.10. Вагові товари відбирають в присутності покупця спеціальними для кожного товару совками (для солі — дерев’яними) та відпускають в чистому пакувальному матеріалі (пакетах, папері).

     Забороняється добавляти до покупки відходи від продажу сипких товарів і макаронних виробів (крихти, пил, змет) та домішки іншого сорту.

     3.11. Строк придатності круп, макаронних виробів, борошна, кухонної солі у роздрібній торговельній мережі:
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Назва продукту          | Строк придатності при
                   | в/вол.60-70% і
                   | t до 20 гр С
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
    Крупи: 
   - пшоно                   6 міс. 
   - вівсяна                  8 міс. 
   - пшенична, ячна, манна         9-11 міс. 
   - перлова, рисова            13-15 міс. 
   - гречана, кукурудзяна          9-11 міс. 
   - горох лущений             14-17 міс. 
   - вівсяні пластівці 
    "Геркулес", пелюстки           4 міс. 
   - збагачені крупи в залежності 
    від основної сировини і 
    збагачувачів              6-12 міс. 
   Борошно: 
   - пшеничне вищого і I сортів       6-8 міс. 
   - пшеничне II сорту           3-4 міс. 
   - кукурудзяне              1-3 міс. 
   Макаронні вироби: 
   -"- з добавками молока і яєць      12 міс. 
   -"- з добавками томату          6 міс. 
   Сіль кухонна              не обмежується 
   Сіль кухонна "йодована"          6 міс. 
Примітка: для крохмалю при відносній вологості 75% і t до 18 гр C 
     - строк придатності 2 роки.

     4. М’ясо і м’ясопродукти (що швидко та надто швидко псуються)

     4.1. Господарюючі суб’єкти, які здійснюють продаж м’яса і м’ясопродуктів у сирому вигляді, можуть додатково продавати у відокремлених місцях (відділах, секціях) вироби з м’яса та супутні товари: ковбасні вироби, м’ясокопченості, напівфабрикати м’ясні усіх видів, кулінарні вироби, консерви м’ясні, м’ясорослинні, салобобові, жири топлені, спеції, прянощі та соуси у розфасованому вигляді (майонез, гірчицю, хрін, томат-пасту тощо).

     4.2. Потушне м’ясо у відрубах приймають за кількістю туш, напівтуш чи четвертин і вагою нетто кожної з них. Одночасно перевіряють наявність тавра ветеринарного нагляду, свіжість м’яса, правильність розбирання та боїнської обробки, відповідність угодованості накладеному тавру, ступінь охолодження.

     4.3. М’ясо і м’ясопродукти фасовані перевіряють за станом упаковки, відповідності виду тварин, сорту і категорії вгодованості даним, що вказані на етикетці порції (упаковки).

     4.4. Не приймають м’ясо і м’ясопродукти з порушеннями в оформленні супроводжувальних документів, недоброякісні, без тавра ветеренарного нагляду, забруднені, пошкоджені гризунами та шкідниками, з неякісною технологічною обробкою, з наявністю льоду або снігового нальоту, з ознаками повторного заморожування, із зміненим кольором, з ознаками несвіжості (кислим, затхлим, гнилим та сторонніми запахами; з наявністю слизу, плісняви, цвілі, з позеленінням, ослизненням).

     4.5. Крім того, прийманню не підлягають за властивими дефектними ознаками:

     м’ясо — з неправильним розділом по хребту, погано обезкровлене, зі згустками крові, з наявними залишками внутрішніх органів, бахромок, із зачистками і зривами підшкірного жиру понад допустимі норми;

     субпродукти — не розсортовані за видами, заморожені у вигляді блоків (язики, мозок, нирки), погано оброблені, із залишками інших тканин (нирки — із сечоводами; печінка — із наявністю зовнішніх кровоносних судин і жовчного міхура, великих лімфовузлів, ноги — із наявністю щетини або шерсті);

     м’ясо птиці — з непотрошеними тушками (крім дичини), з поганою обробкою (залишками пуху, пір’я, пеньків, саднів, розривами шкіри понад допустимі норми, а також синяками, викривленням спини і грудної кістки);

     ковбасні вироби — з неправильними в’язками, з лопнутими і поламаними батонами, з розсипчастим фаршем, з напливами фаршу над оболонкою та злипаннями понад допустимі норми, з наявністю жовтого шпику у фарші ковбас вищого сорту, а також понад допустимі норми у виробах 1-го і 2-го сортів, з сірими плямами на розрізі; з бульйонними і жировими набряками понад допустимі норми, блідосірого кольору, недоварені;

     копченості — з неправильно розібраними тушами, з висмиками м’яса і жиру, з наявністю бахромок і залишків щетини, сірих і зелених плям у розрізі, непроварені, непрокопчені;

     м’ясні напівфабрикати і фарш — з деформацією форми, порушеним станом упаковки та укладки, без етикеток, зі зміненим кольором, з консистенцією, що не відповідає ступеню готовності, з порушеннями ваги порції;

     консерви — без етикеток, у немаркірованих, іржавих, деформованих, з порушеною герметичністю і бомбажних банках;

     топлені жири — з різким стороннім запахом, дуже зміненим кольором, прогірклі.

     4.6. Прийняті м’ясо і м’ясопродукти розміщують на короткострокове зберігання негайно при додержанні температури охолодження не вище +8 гр С, а для особливо швидкопсувних — не вище +6 гр С. Терміни і режим зберігання окремі для кожного виду виробів.

     4.7. Перед продажем заморожене м’ясо попередньо розморожують до температури -6 гр С у товщі м’язів біля кісток на глибині 6 см.

     Потушне м’ясо розбирають на сортові відруби у відповідності зі схемами розділу для кожного виду тварин. Усі інші м’ясопродукти сортують за видами, категоріями, сортами.

     4.8. М’ясо птиці звільняють від тари, паперової обгортки і тампонів.

     4.9. Напівфабрикати, кулінарні вироби перекладають на лотки, блюда, листи.

     4.10. Поверхні ковбасних виробів і копченостей протирають рушником, кінці оболонки зрізають, видаляють обв’язки, обвітрені зрізи зачищають. М’ясні хліби, шинку у формі, варені і варено-копчені окороки та інші вироби, що випускаються загорнутими у целофан або пергамент, подають на робочі місця у загорнутому вигляді. Обгортку цих виробів знімають безпосередньо під час продажу (перед нарізуванням).

     4.11. Шпик зачищають від солі, а жири — від пожовклого верхнього шару.

     4.12. Попереднє фасування ковбас та копченостей передбачається в обсягах потреби не більше одного дня реалізації, а м’яса і сирих м’ясопродуктів — 2-3 годин.

     4.13. Підготовлені до продажу м’ясо і м’ясопродукти подають до торгового залу на робоче місце, де розміщують за видами і сортами в охолоджувальних прилавках і шафах. Сирі м’ясопродукти розміщують окремо від інших товарів.

     4.14. М’ясо і м’ясопродукти відпускають покупцям тільки у зачищеному стані, належному товарному вигляді, без зайвих, непередбачених технологічних матеріалів і відходів нехарчового призначення.

     4.15. При продажу м’яса із сортових відрубів (м’ясо з кісткою) вміст кісток у шматку не повинен перевищувати загального проценту вмісту кісток у сортовому відрубі, встановленому за категорією вгодованості для кожного виду м’яса (розділ згідно з схемою розрубу для яловичини, свинини, баранини та ін., які вивішують на видному місці в торговому залі).
Примітка: розділ - це встановлений порядок розпилу, розрубу, 
     розрізу і відділення кісток, шкури, сухожилок, плів та 
     ін., до отримання сортових шматків, придатних  для 
     харчового використання за призначенням.

     4.16. При продажу м’яса і м’ясопродуктів без нарізування за згодою покупця додають не більше двох доважків, що не перевищують 10% загальної маси покупки. Доважки повинні відповідати сорту і якості товару, що відпускають.

     4.17. М’ясо птиці продають цілим або з розрубом: курей, качок — на дві половини вздовж тушки, а гусей та індичок — на 2, 4, 6 і 8 частин. Відібраний товар спочатку показують покупцеві і зважують, потім відпускають після оплати його вартості.

     4.18. Сирокопчені окісти розрубують за порядком розділу свинини для торгівлі без відокремлення шкури і кісток.

     4.19. Копчено-варені, знежирені, варені, закопчені та варено-копчені окісти розрубують і нарізують за особливим для кожного з цих виробів розділом і продають без кісток, шкури і хрящів.

     4.20. Рулети, шинку, буженину, карбонад, бекон, корейку, грудинку нарізають за особливим для кожного з цих виробів розділом.

     4.21. На замовлення покупця продавець зобов’язаний нарізати ковбасу, копченості, шинку та інше, додержуючись санітарно-гігієнічних правил. Нарізані шматки викладають на чистий посуд або пакувальний папір за допомогою ножа або виделки.

     4.22. На замовлення покупця, в його присутності, здійснюють приготування фаршу за прилавком лише із м’яса, придбаного у цьому підприємстві. М’ясорубки та посуд перед приготуванням ретельно промивають.

     4.23. Кулінарні вироби, напівфабрикати (неупаковані), фарш відпускають за допомогою спеціальних лопаток, окремих для кожного товару.

     4.24. Строки придатності м’яса і м’ясопродуктів у роздрібній торговельній мережі:

     а) м’ясо (сире) тварин, птиці, дичини:
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
               |      Строк придатності
               |————————————————————————————————————
     Назва продукту   |  t нижче |  t від   |
               |  0 гр С | 0 до 6 гр С |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 М'ясо морожене: 
  - у тушах, напівтушах, 
   четвертинах, відрубах    5 діб    72 год. 
  - фасоване          2 доби   24 год. 
 М'ясо охолоджене: 
  - у тушах, напівтушах, 
   четвертинах,відрубах     -     72 год. 
  - фасоване           -     36 год. 
 М'ясо птиці і дичини морожені  5 діб    72 год. 
 М'ясо птиці охолоджене      -     72 год. 
 Субпродукти: 
  - морожені           3 доби   48 год. 
  - охолоджені          3 доби   36 год.

( Пункт «а» підпункту 4.24 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗ N 36 ( z0145-95 ) від 13.03.95 )

     б) копченості, жири топлені, консерви:
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
                |     Строк придатності
   Назва продукту      |——————————————————————————————————
                |t від 0 до 4 гр С|
 ——————————————————————————————+—————————————————+————————————————
        1       |    2    |    3
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Ковбаси напівкопчені і 
 варено-копчені           10 діб 
 Ковбаси сирокопчені         30 діб 
 Окісти варені, рулети варені 
 і буженина             72 год. 
 Окісти сирокопчені         30 діб 
 Жири топлені            30 діб 
 Консерви м'ясні           30 діб

( Пункт «б» підпункту 4.24 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗ N 36 ( z0145-95 ) від 13.03.95 )

     в) ковбаси (з моменту закінчення технологічного процесу виготовлення):
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
                |     Строк придатності
   Назва продукту      |——————————————————————————————————
                |t від 0 до 4 гр С|
 ——————————————————————————————+—————————————————+————————————————
        1       |    2    |    3
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Ковбаси варені 3-го сорту з 
 добавками субпродуктів       48 год. 
 Ковбаси 3-го сорту ліверні, 
 кров'яні, зельци 3-го сорту    12 год. 
 Сосиски м'ясні, сардельки 
 м'ясні               48 год. 
 Ковбаси варені 1, 2 сортів     48 год.

( Пункт «в» підпункту 4.24 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗ N 36 ( z0145-95 ) від 13.03.95 )

     г) напівфабрикати (м’ясо сире з моменту закінчення технологічного процесу виготовлення):
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
                |     Строк придатності
   Назва продукту      |——————————————————————————————————
                |t не вище 6 гр С |
                |         |
 ——————————————————————————————+——————————————————+———————————————
        1       |    2     |    3
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 М'ясний фарш              Виготовляється на 
                    замовлення покупців 
 М'ясний фарш, виготовлений на 
 м'ясокомбінаті, розфасований 
 у целофан або пергамент       12 год. 
 М'ясні котлети           12 год. 
 М'ясо нарізане кусками 
 (рагу, гуляш і т.ін.)        18 год. 
 М'ясо нарізане кусками, 
 розфасоване на м'ясокомбінаті 
 у целофан, пергамент, суповий 
 набір і т.ін.)           24 год. 
 М'ясні порціонно-кускові 
 напівфабрикати: антрекот, 
 біфштекс, філе натуральне      36 год. порціонно-кускові 
 напівфабрикати паніровані      24 год. 
 Пельмені заморожені*     1 доба при t не 
                вище 0 гр С, 2 доби 
                при t= -5 гр С

     * Строк обчислюється з моменту надходження до підприємства у мороженому вигляді.

( Пункт «г» підпункту 4.24 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗ N 36 ( z0145-95 ) від 13.03.95 )

     д) кулінарні вироби (з моменту виготовлення):
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
                |     Строк придатності
   Назва продукту      |——————————————————————————————————
                |при t не вище   |
                |6 гр С (не більше)|
 ——————————————————————————————+——————————————————+———————————————
        1       |    2     |    3
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Холодець м'ясний         12 год. 
 М'ясо птиці смажене       36 год. 
 Пиріжки смажені і печені з 
 м'ясом              24 год.

( Пункт «д» підпункту 4.24 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗ N 36 ( z0145-95 ) від 13.03.95 )

     5. Молоко, молокопродукти, майонез, морозиво, харчові жири, сири, яйця курячі харчові (що швидко та надто швидко псуються)

     5.1. Господарюючі суб’єкти, які здійснюють продаж молока, кисломолочних продуктів, сирів, харчових жирів, можуть додатково продавати у відокремлених місцях (відділах, секціях) виготовлені продовольчі та супутні товари: хліб, дитяче та дієтичне харчування, ковбаси варені, майонез, кондитерські вироби, торти, морозиво, цукор, сіль та інші розфасовані продукти без специфічного запаху. За наявності належних умов і технологічного обладнання можливе приготування нескладних страв з наступним продажем споживачам на місці: гарячого молока з печивом, вафлями, бубликами; вершків, сметани, кефіру з цукром; гарячих бутербродів з ковбасою, сиром; морозива, кондитерських виробів та ін. ( Пункт 5.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 )
 5.2. При надходженні продукції до роздрібного підприємства обов’язково звертають увагу на стан її перевезення. Загустілі і м’які кисломолочні вироби, молоко повинні бути охолодженими. Температура в товщі морозива не повинна перевищувати: -10 гр С для загартованого великої маси та -12 гр С для дрібноштучного; для м’якого — не вище -5-7 гр С.

     Перевезення молокопродуктів проводиться тільки спеціалізованими транспортними засобами.

     5.3. Прийманню не підлягають молокопродукти, доставлені з порушенням умов транспортування, які впливають на строки зберігання та стан якості.

     5.4. Молоко, харчові жири та інші молокопродукти приймають за кількістю місць і вагою нетто. Одночасно перевіряють вид і свіжість продукту, ступінь термообробки (холодом, теплом), дату і годину виготовлення, а також кінцевий строк продажу, які повинні відповідати даним, зазначеним у супроводжувальних документах, сертифікаті (посвідченні) якості, маркувальних ярликах, товарних етикетках.

     5.5. Вибірково перевіряють окремі штучні товари (одиниці розфасовки) за станом упаковки, наявністю етикеток, міцністю закупорки, цілістю пакетів (відсутністю течі), повнотою наповнення (для рідких) та вагою.

     5.6. Яйця курячі харчові перевіряють на наявність штампу категорії, забрудненість і цілість шкаралупи, вагу одного яйця, міцність жовтка, густоту білка, розмір повітряної камери (пуги).
Примітка: забороняється продаж технічних і харчових неповноцінних 
     курячих яєць та яєць качок і гусей.

     5.7. Прийманню не підлягають молоко і молокопродукти з порушеннями в оформленні супроводжувальних документів, без сертифіката якості, забруднені, пошкоджені гризунами та шкідниками, з порушеннями упаковки та технології виготовлення (із зміненим кольором та відтінками, з гірким, прогірклим, пліснявим, металевим та іншими присмаками і запахами, невідповідною консистенцією, зі сторонніми домішками, тріщинами і сколами скла), з наявністю консервантних речовин, несвіжі, із закінченим строком реалізаці , без маркіровки та етикеток, з невідповідним вмістом жиру.

     5.8. Крім того, прийманню не підлягають за властивими дефектними ознаками:

     молоко — з кислим і пригорілим присмаком; з ослизлою, тягучою і густою консистенцією; із піною під шаром вершків; з ознаками бродіння; із домішками молозива, фальсифіковане;

     дієтичні кисломолочні продукти — з перекислим або невираженим (прісним), маслянокислим, оцтовим смаком; з металевим, пліснявим, хлібним присмаком; зі щілинами, рідкою, тягучою, спученою консистенцією; із грудочками сиру і виділеннями сироватки та газоутворенням;

     сметана — з кислим, оцтовим присмаком; з сальним, дріжджовим, аміачним, прогірклим смаком і запахом; з ослизлою, тягучою, комкуватою, сирною, пінистою консистенцією; зі сторонніми домішками та сироваткою, що виділилася;

     кисломолочні сири та сиркові маси — з невираженим або кислим смаком; з нечистим кольором та без жовтуватого відтінку; із грубою крупчатою, крихкою, мажучою, тягучою, ослизлою консистенцією та стороннім присмаком та запахом;
Примітка: природний колір сиру "Зеленого" - сіро-зелений.

     масло коров’яче вершкове — зі сторонніми домішками, ушкоджене пліснявою, крихкою консистенцією, з гнилісним, прогірклим, сальним, рибним смаком і запахом;

     масло топлене — з наявністю сколотин і розсолу;

     маргарин — з присмаком риби, гіркоти або фарби, з вираженим металевим, сальним, сирним або кислим смаком і запахом, з борошняною або сирною консистенцією, зі стікаючою вологою;

     сири — з порушеннями форми, розпливчасті, здуті, з грубою, товстою, слабкою, ослизлою, підпрілою кірочкою, з тріщинами і лишайними плямами; блідого та нерівномірного кольору, з відсутнім малюнком або його дефектами; ушкоджені підкорковою пліснявою (крім тих, що дозрівають за участю слизу), з гнилісними колодязями, заражені сирним кліщем;

     яйця курячі харчові — забруднені на поверхні більше допустимих норм, з дефектами бою, харчові неповноцінні та технічні яйця (з непрозорим на просвіт вмістом, з пліснявими плямами під шкаралупою, з присохшим жовтком, із змішаними білком і жовтком, з наявністю кровоносних судин у вигляді кільця на поверхні жовтка, міражні), з різким запахом сірководню;

     дитяче харчування — без позначення на етикетках (упаковках): складу, способу приготування, призначення до використання, термінів і умов зберігання; із зміненим кольором, стороннім запахом, з присмаком гіркоти;

     згущені молочні консерви — без етикеток, у немаркірованих, іржавих, деформованих, з порушеною герметичністю і бомбажних банках;

     сухе молоко і вершки — пожовклі, з стороннім запахом, з присмаком гіркоти;

     майонез — з неоднорідною консистенцією, ознаками бродіння, присмаком гіркоти;
Примітка: у майонезі всіх видів допускаються поодинокі бульки 
     повітря.

     морозиво — з грубою, густою, пухкою, тістоподібною пліснявою консистенцією, із згустками та грудочками льоду, жиру, желатину, з нерівномірним кольором та глазур’ю, з кормовим, кислим, гірким і металевим присмаками та з ознаками розморожування і повторного заморожування. ( Абзац сімнадцятий пункту 5.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 )

     5.9. Прийняті молоко і молочні продукти розміщують на короткострокове зберігання негайно при додержанні температури охолодження не вище +8 гр С, а для тих, що особливо швидко псуються — не вище +2 гр С.
Примітка: морозиво   зберігають   у   низькотемпературних 
     прилавках-холодильниках у межах коливань  температури 
     (-14 гр С) - (-12 гр С) не більше 48 годин.

     5.10. Яйця курячі харчові зберігають окремо від пахучих і відкритих (не захищених обгорткою, упаковкою, герметичною розфасовкою) товарів, які легко передають запахи та можуть забруднюватись патогенними мікроорганізмами.

     Яйця, які вже зберігалися у холодильниках та складах, повторному охолодженню не підлягають.

     5.11. Перед продажем молокопродукти попередньо сортують за видами і сортами, перевіряють штучні та фасовані товари за упаковкою, маркіровкою і вагою. Банки, пляшки та упаковки протирають від мастил і пилу. Вагові та штучні товари звільняють від тари і пакувальних матеріалів. Лотки з яйцями викладають з коробів і відбирають пошкоджені та ті, що не підлягають продажу.

     5.12. Поверхні головок (брусків) сиру протирають рушником, великі головки розрізують на частини. Масло коров’яче вершкове і маргарин зачищають від штафу (поверхневого шару з усіх боків), розділяють моноліт на менші частини.

     5.13. Вагові сири (розсольні, кисломолочні, плавлені тощо), які випускаються в обгортці, подають на робочі місця в загорнутому вигляді. Обгортку цих виробів знімають безпосередньо під час продажу (або перед нарізуванням).

     5.14. Обсяги попереднього фасування яєчного порошку, сухого молока, сирів, масла та інших (крім рідких) товарів передбачають у межах потреби одного дня реалізації.

     5.15. Підготовлені до продажу молокопродукти викладають на лотки, блюда, листи та подають до торгового залу на робочі місця, де розміщують за видами і сортами в охолоджувальних прилавках та шафах з урахуванням товарного сусідства.

     5.16. Молоко і молокопродукти відпускають покупцям тільки свіжими, у належному товарному вигляді, без зайвих (непередбачених) технологічних матеріалів і відходів нехарчового призначення, належно упакованими.

     5.17. Молокопродукти в опломбованій тарі розпаковують перед початком продажу, попередньо перемішують колотівкою та відпускають у чистий посуд покупця за допомогою спеціального інвентарю: металевих мірок (для молока), черпаків (для вагової сметани), лопаток і ложок (для сиру). Пломби та бірки з реквізитами зберігають до кінця реалізації молокопродуктів.

     5.18. Забороняється розливати над відкритими флягами та відливати з посуду покупця назад у флягу вже відміряні молокопродукти, а також залишати інвентар у тарі з продуктами. Для цього виділяється і використовується спеціальний посуд.

     5.19. Забороняється продаж сирів із запліснявілою шкоринкою, крім тих, що дозрівають за участю слизу. Сичужні сири відпускають із шкоринкою.

     5.20. На замовлення покупця продавець нарізає сир, додержуючись санітарно-гігієнічних правил. Нарізані шматочки викладають на чистий посуд або пакувальний папір за допомогою ножа або виделки.

     5.21. При продажу товару без нарізування, за згодою покупця, додають не більше двох доважків, що не перевищують 10 відсотків загальної маси покупки. Доважки повинні відповідати сорту і якості товару, що відпускають.

     5.22. Розфасовані молокопродукти та штучні сири відпускають в упаковці виробника. За бажанням покупця ці товари додатково обгортають або упаковують.

     5.23. Штучне і вагове загартоване морозиво відпускають в обгортці (упаковці) виготовлювача за температурою (-10 гр С) — (-12 гр С). М’яке морозиво як фабричне, так і виготовлене в торговельному підприємстві із сумішей або сировини, відпускають за вагою, розфасованим у паперові та вафельні стаканчики, креманки за температурою (-5 гр. C) — (-7 гр С).

     5.24. Яйця курячі нерозфасовані покупець відбирає самостійно або за допомогою продавця, який не проводить розрахунки за готівку.

     5.25. Інструменти для нарізування, зважування і відпускання продуктів (ножі, виделки, лопатки, черпаки, мірки та ін.) обов’язково промивають гарячим содовим розчином, витирають насухо чистим рушником і зберігають у відведеному для цього місці.

     5.26. Строки придатності молока, молокопродуктів, сирів, харчових жирів, майонезу, яєць курячих харчових у роздрібній торговельній мережі:

     а) молоко і молочнокислі продукти фасовані (з моменту закінчення технологічного процесу виготовлення):
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
                |    Строк придатності при
    Назва продукту     |    відносній вологості 75%
                |    і температурі гр С
                |——————————————————————————————————
                |не вище 6 гр С  |
                |         |
 ——————————————————————————————+—————————————————+————————————————
         1       |    2    |    3
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Молоко, вершки пастеризовані 
 у пляшках              36 год. 
 Молоко стерилізоване у 
 пакетах               10 діб 
 Молоко стерилізоване в пляшках    60 діб 
 Вершки стерилізовані в пляшках    30 діб 
 Кефір, простокваша, ряжанка, 
 йогурт, аерін            36 год. 
 Напої із сироватки, крім 
 ацидофільно-дріжджового напою    48 год. 
 Ацидофільно-дріжджовий напій 
 із сироватки             7 діб 
 Кумис натуральний          48 год. 
 Сметана фасована           36 год. 
 Сир жирний, напівжирний 
 і нежирний, сиркова маса 
 і сирки               36 год. 
 Торти сирні             24 год.

( Пункт «а» підпункту 5.26 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗ N 36 ( z0145-95 ) від 13.03.95 )

     б) молоко і молочнокислі продукти вагові (з моменту закінчення технологічного процесу виготовлення):
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
                |   Строк придатності (годин)
    Назва продукту     |  при відносній вологості 75%
                |    і температурі гр С
                |——————————————————————————————————
                | не вище 6 гр С |
                |         |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Молоко сире у флягах        12 
 Молоко пастеризоване у флягах    36 
 Сметана вагова           72 
 Напівфабрикати сирні, крім 
 вареників заморожених        36 
 Вареники заморожені         6

( Пункт «б» підпункту 5.26 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗ N 36 ( z0145-95 ) від 13.03.95 )

     в) молочні консерви:
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Назва продукту          |Строк придатності (місяців)
                   |при відносній вологості
                   |80% і температурі до
                   |   20 гр С
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Молоко згущене з цукром у 
 герметичній тарі                  6 
 Молоко згущене з цукром у 
 негерметичній тарі                 3 
 Какао і кава із згущеним молоком і 
 цукром                       3 
 Молоко згущене стерилізоване без 
 цукру                       18 
 Сухі молочні продукти               3 
 Сухі суміші для морозива              3

     г) сири сичужні:
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Назва продукту          |Строк придатності (діб) при
                   |відносній вологості 75% і
                   |температурі до 6 гр С
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Сири тверді крупні і дрібні            15 
 Сири м'які                     2 
 Сири розсольні свіжі (в ящиках)          5 
 Сири розсольні свіжі (в бочках)          10 
 Сири плавлені                   10

     д) масло вершкове
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
                |  Строк придатності (діб) при
    Назва продукту     |   відносній вологості 80%
                |     і температурі
                |——————————————————————————————————
                |  - 4 гр. С   | 8 гр. С
 ——————————————————————————————+—————————————————+————————————————
         1       |    2    |    3
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Масло несолоне у моноліті      45       5 
 Масло солоне у моноліті       30       4 
 Масло фасоване у пергамент      14       3 
 Масло фасоване у фольгу       20       5 
 Масло топлене            60       10

     е) маргарин, майонез, яйця:
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
                | Строк придатності (діб) при
    Назва продукту     | відносній вологості 80%
                | і температурі
                |——————————————————————————————————
                |    2 гр С  |  10 гр С
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Маргарин у моноліті          60       45 
 Маргарин фасований: 
 - у пергамент             35       20 
 - у фольгу              45       30 
 Майонези: 
 - провансаль з прянощами       30       20 
 - молочний із смаковими 
 добавками               15       10 
 - любительський            20       10 
 - дієтичний              10        7 
 Яйця: 
 - дієтичні               6        6 
 - столові               30       30

     ж) молочні продукти для дитячого харчування:
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
                |   Строк придатності при
    Назва продукту     |   відносній вологості 75%
                |   і температурі до 6 гр С
 ——————————————————————————————+——————————————————————————————————
         1       |        2
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Рідкі молочні продукти для 
 дитячого харчування: 
 - молоко іонітне, віталакт          36 год. 
 - молоко стерилізоване для 
 дитячого харчування в 
 градуйованих пляшечках            5 діб 
 - молоко стерилізоване для 
 дитячого харчування у пакетах        10 діб 
 - ацидофільні молочні суміші і 
 кефір у градуйованих пляшечках        1 доба 
 - ацидофільні молочні суміші і 
 кефір дитячий у пакетах           24 год. 
 Сир дитячий                 24 год. 
 Сметана дитяча                2 доби 
 Сухі молочні суміші для 
 дитячого харчування: 
 - Детолакт                  12 міс. 
 - Малютка                  10 міс. 
 - Малиш                    8 міс. 
 - Віталакт                  6 міс. 
 Каші: 
 Колосок, Крупинка               4 міс. 
   6. Риба і риботовари (що швидко та надто швидко псуються)

     6.1. Господарюючі суб’єкти, які здійснюють продаж риби та риботоварів, можуть додатково продавати у відокремлених місцях (відділах, секціях) інші товари: спеції, прянощі, соуси, олію у розфасованому вигляді.

     6.2. Перевозять рибу та риботовари спеціальним транспортом із закритим кузовом, внутрішня поверхня якого має бути покрита антикорозійними матеріалами. Живу рибу перевозять у спеціально обладнаних цистернах, контейнерах і бочках.

     6.3. Живу рибу, що надійшла до продажу, розміщують в акваріумах з водою, обладнаних пристроями для збагачення води киснем. Забороняється годувати живу рибу хлібом, крупою та іншими видами корму в акваріумах.

     6.4. Термін зберігання і реалізації живої риби при температурі води в акваріумі від 11 до 15 гр С: — осінньо-зимовий період — 48 годин; — весняно-літній період — 24 години.

     6.5. Продаж риби і риботоварів здійснюють після попередньої підготовки.

     Заморожену рибу розпаковують і розміщують в охолоджувальних прилавках і звільняють від льоду.

     Рибу солону викладають в окоренки з тузлуком. Солоні та копчені делікатесні риботовари розбирають, нарізають і викладають на емальовані підноси або дека в охолоджувальних прилавках.

     Рибу гарячого копчення, кулінарні вироби і напівфабрикати викладають на підноси, дека та розміщують в охолоджувальних прилавках. Рибні консерви викладають на пристінні гірки, а пресерви — в охолоджувальні прилавки.

     Кулінарні вироби і напівфабрикати, солоні, мариновані і пряні оселедці, кільку, хамсу та інші риботовари відбирають для відпускання спеціальними лопатками, виделками та щипцями.

     6.6. Забороняється продаж риби та риботоварів, які не мають належного товарного вигляду.

     Не підлягають продажу:

     жива та охолоджена риба — з наявністю паразитологічних захворювань, каламутного слизу, кислуватого запаху, тьмяної луски, м’якої консистенції м’яса, каламутних запалих очей;

( Абзац пункту 6.6 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 )

     снула риба — покрита каламутним слизом з кислуватим запахом, тьмяною лускою, каламутними запалими очима, м’яким водянистим м’ясом;

     охолоджена та морожена риба — із зовнішніми пошкодженнями, із згустками крові та синяками, почервонілими зябровими кришками, із здутим животом;

     солона риба — із в’ялою консистенцією і гнильним запахом, іржою, яка проникає в товщу;

     копчена, в’ялена, сушена риба — з дефектами технологічної обробки (непрокопчена, недов’ялена, пересушена, недосолена, з присмаком і запахом сирої риби).

     6.7. Умови та терміни зберігання рибопродуктів у роздрібній торговельній мережі повинні відповідати вимогам нормативної документації. ( Пункт 6.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗ N 36 ( z0145-95 ) від 13.03.95, в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 617 ( z0634-98 ) від 23.09.98 )

     7. Безалкогольні та слабкоалкогольні напої

     7.1. Господарюючі суб’єкти, які здійснюють продаж безалкогольних та слабкоалкогольних напоїв, можуть додатково продавати у відокремлених місцях (відділах, секціях) супутні товари: морозиво, кондитерські, тютюнові вироби, фрукти.

     Продаж лікувально-мінеральних вод може здійснюватися через аптеки.

     7.2. Приймання безалкогольних і слабкоалкогольних напоїв здійснюють за якістю, кількістю місць, об’ємом, станом маркіровки. Перевірку якості напоїв проводять за органоліптичними показниками і зовнішньому вигляду, прозорості, кольору, запаху, смаку.

     При перевірці якості окремих напоїв визначають специфічні показники: квасу — різкість; мінеральних вод і газованих безалкогольних напоїв — насиченість і виділення вуглекислого газу; сиропів і екстрактів — консистенцію; пива — висоту та стійкість піни.

     Пляшки, банки з напоями повинні мати етикетки затвердженого зразка, де зазначають: назву напою, товарний знак, назву підприємства-виготовлювача та його підпорядкованість, ємкість, дату закінчення гарантійного терміну зберігання, напису «Бажано вжити до вказаної дати», енергетичну цінність, номер стандарту, ціну. Пастеризовані напої повинні мати додатковий напис: «Пастеризоване».

     На автоцистернах та бочках повинні бути позначення: ємкість, номери автоцистерни та бочки.

     На етикетці біля розливного крану автоцистерни та бочки зазначають: назву напою; назву підприємства-виготовлювача та його підпорядкованість, гарантійний термін зберігання і температуру зберігання; дату розливу; номер стандарту.

     Забороняється приймати напої без етикеток, з наявними ознаками бою (тріщини, скол шийки), зіпсованою закупоркою, загальним покаламутненням, осадом, сторонніми домішками, нехарактерним запахом і смаком; до того, пиво — із низькою, швидкоопадаючою піною.

     Допускаються незначні природні осади мінеральних солей тільки у мінеральних водах.

     7.3. Безалкогольні та слабкоалкогольні напої зберігають при температурі від 0 гр С до 12 гр С, а напої зі стійкістю не менш 30 діб — при температурі від 0 гр С до 18 гр С.

     7.4. Продаж безалкогольних та слабкоалкогольних напоїв здійснюють на винос, на розлив у посуд покупців, а також для споживання на місці.

     Продають напої на розлив через спеціальні дозуючі автомати, із заводських бочок, ізотермічних ємкостей.

     Газована вода за бажанням покупців відпускається з сиропом і без нього. Температура води повинна бути від 8 гр С до 10 гр С, допускається підвищення t до 12 гр С.

     Газована вода може продаватися у сифонах, які наповнюються у спеціальних пунктах заправлення.

     Забороняється перекачка пива з бочок в інші ємкості, крім резервуарів спеціально дозуючих апаратів.

     Продаж напоїв на розлив дозволяється тільки у чистий посуд покупців.

     Забороняється під час продажу напоїв для споживання на місці миття посуду в посудинах.

     Перед використанням посуд необхідно промивати чистою проточною водою чи за допомогою механічних пристроїв.

     Щодня, перед початком роботи і після її закінчення, треба промивати водою крани бочок, сітки та змієвики, а також дно навколо шпунтового отвору.

     7.5. Наповнення мірних ємкостей (колб, циліндрів) проводять до мірної позначки (риски) відповідного об’єму. При відпусканні напоїв у посуд з вузькою шийкою необхідно використовувати лійку.

     Пінящі напої наливають у мірні ємкості так, щоб після осідання піни рівень рідини знаходився проти мірної позначки (риски).

     7.6. Посуд для відпускання напоїв, циліндри для сиропу, дозатори та інший інвентар і обладнання повинні утримуватися в чистоті відповідно до санітарних вимог.

     7.7. Продавці, які працюють на сатураторному устаткуванні, повинні додержуватись інструкцій приготування газованої води та правил техніки безпеки.

     7.8. Строки придатності пива в роздрібній торговельній мережі: непастеризоване — 3-17 діб; пастеризоване та стабілізоване — 90 діб; ємкісне — 7 діб.

     7.9. Строки придатності безалкогольних напоїв у роздрібній торговельній мережі:
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
      Назва продукту      |  Строк придатності
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 1. Газовані: 
   - непастеризовані та без 
   консерванту                10 діб 
   - пастеризовані              30 діб 
   - з консервантом             20 діб 
 2. Негазовані                 5 діб 
 3. Напої бродіння: 
  - у бочках та автоцистернах         2 доби 
  - у пляшках                 5 діб 
 4. Мінеральні води штучні           60 діб 
 5. Мінеральні води природні          1 рік 
 6. Концентрати напоїв: 
  - що містять вуглекислий газ         1 міс. 
  - що не містять вуглекислого 
   газу                    1 рік 
        Застосування стандартів та технічних 
          умов на продовольчі товари

     Господарюючі суб’єкти в питаннях вимог щодо сировини, показників якості, методів аналізу, упаковки, маркіровки, транспортування, приймання і зберігання продовольчих товарів керуються діючими стандартами та технічними умовами.

     Відповідно до міжнародних договорів в Україні застосовують міжнародні, регіональні та національні стандарти.

     Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. N 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію» нормативні документи з стандартизації розподіляють за такими категоріями:

     — державні стандарти України — ДСТУ;

     — галузеві стандарти України -ГСТУ;

     — стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України — СТТУ;

     — стандарти підприємств — СТП;

     — технічні умови України — ТУУ.

     Як державні стандарти України (ДСТУ) застосовують міждержавні стандарти (ГОСТ) та республіканські стандарти колишньої УРСР (РСТ).

     Галузеві стандарти України (ГСТУ) розробляють на продукцію за відсутності державних стандартів України (ДСТУ) чи у разі необхідності встановлення вимог, які перевищують або доповнюють вимоги держстандартів.

     Стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України (СТТУ) розробляють у разі необхідності поширення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, одержаних в окремих галузях знань чи сферах професійних інтересів.

     Стандарти підприємств (СТП) розробляють на продукцію, що використовується лише на конкретному підприємстві.

     СТП не повинні суперечити обов’язковим вимогам державних (ДСТУ) та галузевих стандартів (ГСТУ).

     Технічні умови України (ТУУ) містять вимоги, що регулюють відносини між постачальником (розробником, виготовлювачем) і споживачем (замовником) продукції.

     Державні та галузеві стандарти України та стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України, а також заміни до них, підлягають державній реєстрації у Держстандарті України, а технічні умови України в його територіальних органах — обласних центрах стандартизації і метрології (ЦСМ).

     Державним стандартам присвоюють позначення, яке складається з індекса (ДСТ), скороченої назви держави (У), реєстраційного номеру і двох останніх цифр року затвердження або перегляду стандарту.

     Назва технічних умов складається з індексу документу (ТУ), скороченої назви держави (У), коду підприємства (організації) — власника оригіналу ТУ із ОКПО (вісім знаків), двох основних цифр року затвердження.

     Наприклад: ТУ У 12345813.001-93.

     Державні стандарти України затверджуються без обмеження строку їх дії. Також зняті ці обмеження на міждержавні стандарти (ГОСТ), термін дії яких закінчувався в 1992-1996 роках.

     Необхідна інформація про дію стандартів (ДСТУ, ГОСТ), зміни до них та скасування їх друкуються в щорічному та щомісячному інформаційному покажчиках «Стандарти» (Держстандарт України. Видання офіційне. Київ), які можна замовити в магазинах стандартів за адресами:

     — 252073, м.Київ-73, вул.Фрунзе, 152, тел.435-42-76;

     — 310164, м.Харків, пр.Леніна, 66, тел.33-35-00.