• Бердянск
 • USD 28.2/28.6 EUR 31.9/32.5

-6 ... +4 °С небольшая облачность

Вход
Центральный рынокГерб города Бердянска

Положение про ярмарку

Положення про ярмарку 2017 (скачать)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

КП БМР «Бердянський центральний ринок»

№ 14 від 27.03.2017р.

   

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКОВИХ ЗАХОДІВ

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БЕРДЯНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК»

    Дане Положення розроблено на виконання розпорядження міського голови від 22.03.2017р. № 106-р  «Про організацію проведення ярмарки «Курортний сезон – 2017» з метою належного регулювання  організації та проведення ярмаркової діяльності Комунальним підприємством Бердянської міської ради “Бердянський центральний ринок” та регулює правовідносини між Організатором ярмарку, Виконавцем аукціону та Учасниками ярмарку (далі за текстом – Положення).  
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:   Ярмарок – захід, безпосередньо пов'язаний з  роздрібною або оптовою  торгівлею,  що проводиться регулярно в певному місці та у визначений строк. Ярмарок “Курортний сезон – 2017” за видами товарів, що реалізуються на вказаному ярмарку є універсальною.   Місце проведення ярмаркових заходів – затверджена розпорядженням міського голови територія, згідно зі схемою проведення ярмарку та розміщення (дислокації) ярмаркових об’єктів, яка розроблена на замовлення Організатора ярмарку та виконана з урахуванням чинних нормативних документів суб'єктом господарювання, який має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, на топографо-геодезичній основі (Додаток № 1).   Ярмарковий об’єкт – об'єкт (в тому числі тимчасова споруда) визначений Організатором ярмарку за цільовим призначенням та площею, зазначений на схемі проведення та такий, що відповідає естетичним, архітектурно-художнім, колористичним вимогам Організатора ярмарку, зовнішньо оздоблювальні елементи та облицювальні матеріали якого відповідають сучасним вимогам та погоджений комісією Організатора ярмарку створеної на підставі розпорядження міського голови. Види ярмаркових об’єктів за цільовим призначенням: - під розміщення закладів громадського харчування та реалізації продуктів харчування; - під розміщення та реалізацію сувенірної продукції, товарів народного промислу, ремесел, мистецтва, промисловими товарами; - під розміщення інформаційно-рекламної продукції; - під розміщення розважальних закладів, як-то: кінотеатрів, інтерактивних атракціонів (обладнання), центрів дитячого дозвілля та розваг.   Загальна площа Ярмаркового об’єкту - визначена Організатором ярмарку на схемі проведення ярмарку площа для розміщення Ярмаркового об’єкту, яка передбачає геометричні розміри, та не припускає встановлення додаткового обладнання як-то холодильне та інше необхідне устаткування (обладнання) за межами визначеними Організатором ярмарку для розміщення відповідного Ярмаркового об’єкту.   Організатор ярмарку – Комунальне підприємство Бердянської міської ради «Бердянський центральний ринок», 71100, м. Бердянськ, вул. Свободи, 38, тел. (06153)3-64-43.   Учасник ярмарку – суб’єкт господарської діяльності (фізична особа - підприємець або юридична особа), який відповідає всім критеріям участі в ярмаркових заходах, що висуваються Організатором ярмарку, подав повний пакет документів та уклав Договір про розміщення ярмаркового об’єкту за результатами проведеного Аукціону.   Аукціон – процес організації та проведення публічних торгів з продажу права укладення договору на розміщення ярмаркового об’єкту на ярмарку згідно з яким Учасник Аукціону запропонував найвищу Продажну ціну та набуває право на укладання Договору на розміщення ярмаркового об'єкту на території ярмарку.   Організатор Аукціону –  Комунальне підприємство Бердянської міської ради «Бердянський центральний ринок», 71100, м. Бердянськ, вул. Свободи, 38, тел. (06153)3-64-43.   Виконавець аукціону - спеціалізована організація (юридична особа) або Ліцитатор (фізична особа – підприємець), що володіє технікою проведення торгів і керує процесом ведення Аукціону в установленому Організатором порядку та залучена на підставі договору доручення, укладеного із Організатором аукціону для здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення та безпосередньо проведенням аукціону й здійснює визначені договором функції від імені Організатора аукціону.   Учасник аукціону – суб’єкт господарської діяльності (фізична особа - підприємець або юридична особа), яка має намір придбати на Аукціоні об’єкт торгів, подала заяву з необхідним пакетом документів на участь в аукціоні та допущена до участі в аукціоні.   Переможець аукціону — учасник аукціону, який запропонував на Аукціоні найвищу ціну за право укладення договору на розміщення ярмаркового об'єкту на ярмарку “Курортний сезон –  2017”, або відповідно до цього Положення визнаний таким.   Заява на участь в Аукціоніписьмове підтвердження згоди юридичної особи або фізичної особи-підприємця прийняти участь в аукціоні на умовах, зазначених в даному Положенні та документації про аукціон, подана у встановлений  строк та за формою, встановленою документацією про аукціон.   Крок Аукціону – мінімальна величина, на яку здійснюється підвищення Стартової та кожної наступної ціни Лота оголошена Виконавцем аукціону. Його розмір складає 10% (десять відсотків) від  Стартової ціни кожного Лоту.   Лот – об’єкт торгів на Аукціоні.   Об'єкт аукціону - право укладення договорів на розміщення ярмаркових об’єктів під час проведення ярмарку “Курортний сезон - 2017”.   Предмет аукціону - ярмарковий об’єкт в кількості, що визначена Організатором:   - під розміщення продуктів харчування: - розміром 1м × 1м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною 5 000,00 грн. (П’ять тисяч гривень 00 копійок); - розміром 2м × 1м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною 10 000,00 грн. (Десять тисяч гривень 00 копійок); - розміром 2м × 2м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною 20 000,00 грн. (Двадцять тисяч гривень 00 копійок); - розміром 3м × 2м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною 30 000,00 грн. (Тридцять тисяч гривень 00 копійок); - розміром 4м × 2м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною 40 000,00 грн. (Сорок тисяч гривень 00 копійок); - розміром 5м × 2м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною 50 000,00 грн. (П’ятдесят тисяч гривень 00 копійок); - розміром 4м × 4м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною 80 000,00 грн. (Вісімдесят тисяч гривень 00 копійок); - розміром 3м × 2м не електрифіковані, стартовою ціною 18 000,00 грн. (Вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок); - розміром 4м × 2м не електрифіковані, стартовою ціною 24 000,00 грн. (Двадцять чотири тисячі гривень 00 копійок); - розміром 4м × 4м не електрифіковані, стартовою ціною 48 000,00 грн. (Сорок вісім тисяч гривень 00 копійок);   - під розміщення сувенірів: - розміром  3м х 2м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною  30 000,00 грн. (Тридцять тисяч гривень 00 копійок); - розміром  1м х 1м не електрифіковані, стартовою ціною   3 000,00 грн. (Три тисячі гривень 00 копійок); - розміром  2м х 2м не електрифіковані, стартовою ціною   12 000,00 грн. (Дванадцять тисяч гривень 00 копійок); - розміром  3м х 2м не електрифіковані, стартовою ціною   18 000,00 грн. (Вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок); - розміром  4м х 2м не електрифіковані, стартовою ціною   24 000,00 грн. (Двадцять чотири тисячі гривень 00 копійок); - розміром  3м х 3м не електрифіковані, стартовою ціною   27 000,00 грн. (Двадцять сім тисячі гривень 00 копійок);   - під розважальні заходи: - розміром 3м х 2м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною 30 000,00 грн. (Тридцять тисяч гривень 00 копійок); - розміром 5м х 5м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною 125 000,00 грн. (Сто двадцять п’ять тисяч гривень 00 копійок); - розміром 5м х 2м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною 50 000,00 грн. (П’ятдесят тисяч гривень 00 копійок); - розміром  1м х 1м не електрифіковані, стартовою ціною   3 000,00 грн. (Три тисячі гривень 00 копійок); - розміром  3м х 2м не електрифіковані, стартовою ціною   18 000,00 грн. (Вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок); - розміром  3м х 3м не електрифіковані, стартовою ціною   27 000,00 грн. (Двадцять сім тисяч гривень 00 копійок); - розміром  5м х 5м не електрифіковані, стартовою ціною   75 000,00 грн. (Сімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок); - розміром  10м х 5м не електрифіковані, стартовою ціною   150 000,00 грн. (Сто п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок);   - під розміщення кінотеатру: - розміром 3м × 2м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною 30 000,00 грн. (Тридцять тисяч гривень 00 копійок) - розміром 4м × 4м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною 80 000,00 грн. (Вісімдесят тисяч гривень 00 копійок); - розміром 4м × 4м не електрифіковані, стартовою ціною 48 000,00 грн. (Сорок вісім тисяч гривень 00 копійок); - розміром 5м × 4м не електрифіковані, стартовою ціною 60 000,00 грн. (Шістдесят тисяч гривень 00 копійок);   - під розміщення пересувних дитячих розваг: - розміром 12м × 2м не електрифіковані, стартовою ціною      72 000,00 грн. (Сімдесят дві тисячі гривень 00 копійок);   - під розміщення ярмаркових об’єктів змішаного цільового використання: - сувеніри/продукти харчування розміром  2м х 2м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною  20 000,00 грн. (Двадцять тисяч гривень 00 копійок); - продукти харчування/сувеніри розміром 3м × 2м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною 30 000,00 грн. (Тридцять тисяч гривень 00 копійок); - продукти харчування/сувеніри розміром 4м × 2м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною 40 000,00 грн. (Сорок тисяч гривень 00 копійок); - продукти харчування/розваги розміром 3м × 2м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною 30 000,00 грн. (Тридцять тисяч гривень 00 копійок); - продукти харчування/розваги розміром 3м × 3м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною 45 000,00 грн. (Сорок п’ять тисяч гривень 00 копійок); - продукти харчування/розваги розміром 3м × 2м не електрифіковані, стартовою ціною 18 000,00 грн. (Вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок); - сувеніри/продукти харчування розміром  3м х 2м не електрифікована, стартовою ціною  18 000,00 грн. (Вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок); - сувеніри/фото зона/розваги розміром  4м х 3м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною  60 000,00 грн. (Шістдесят тисяч гривень 00 копійок); - сувеніри/інформація розміром  4м х 4м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною  80 000,00 грн. (Вісімдесят тисяч гривень 00 копійок); - сувеніри/інформація/продукти харчування розміром  4м х 4м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною  80 000,00 грн. (Вісімдесят тисяч гривень 00 копійок); - сувеніри/інформація розміром  4м х 4м не електрифіковані, стартовою ціною   48 000,00 грн. (Сорок вісім тисяч гривень 00 копійок); - розваги/фото зона розміром 5м х 5м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною 125 000,00 грн. (Сто двадцять п’ять тисяч гривень 00 копійок); - кінотеатр/розваги розміром 5м х 5м з можливістю підключення до електромережі, стартовою ціною 125 000,00 грн. (Сто двадцять п’ять тисяч гривень 00 копійок);   Номер Учасника – картка, на якій зазначено індивідуальний номер Учасника Аукціону, та який є єдиним засобом реалізації права пропозиції ціни на представлений Лот.   Гарантійний внесок (Завдаток) – 5% (П’ять відсотків від стартової ціни Лоту).   Реєстраційний внесок - 300 грн. (Триста гривень). Реєстраційний внесок, який вноситься Учасником Аукціону на р/р Виконавця Аукціону та поверненню не підлягає.   Стартова ціна – початкова ціна Лота, попередньо встановлена Організатором та оголошена Виконавцем аукціону, з якої розпочинаються торги по даному Лоту. Реєстраційний внесок і Гарантійний внесок (завдаток) сплачуються на розрахункові рахунки Виконавця аукціону до дати і часу закінчення прийому заяв на участь в аукціоні. Офіційною мовою Аукціону та усіх супровідних документів є українська мова. Факт реєстрації особи для участі в Аукціоні означає, що ця особа ознайомлена з Положенням та документацією про порядок організації та проведення ярмаркових заходів й зобов’язується його виконувати. Ціни на представлені Лоти зазначені в національній валюті України - гривня. Розрахунки щодо придбаних Лотів здійснюються в національній валюті України. Умови аукціону, зазначені в цьому Положенні, порядок та умови укладення договору з учасником аукціону є умовами публічної оферти, а заява на участь  в   аукціоні є акцептом даної оферти. У випадку надання заяви на участь в  аукціоні, яка не відповідає всім умовам цього Положення, Учасник не допускається до участі в аукціоні. У випадку встановлення факту надання недостовірних відомостей, що містяться у документах наданих Учасником у складі заяви на участь в аукціоні, Виконавець усуває такого Учасника від участі в Аукціоні. Учасник має право звернутися за роз'ясненнями даного Положення до Організатора аукціону та/або до Виконавця аукціону за адресою, зазначеною  в Оголошені.   Договір на розміщення ярмаркового об’єкту – господарсько-правова угода розроблена Організатором ярмарку, укладена на підставі результатів Аукціону між Організатором ярмарку та Переможцем Аукціону, яка регулює правовідносини між вказаними суб'єктами.  
 1. Порядок реєстрації на участь в ярмарку
  Організатор ярмарку здійснює раціональне використання території проведення ярмаркових заходів, організаційно-правову підготовку та проведення ярмарку. Забезпечує належне санітарно-гігієнічне утримання території ярмарку та об’єктів благоустрою на території проведення ярмарку. Організовує розміщення ярмаркових об’єктів Учасників ярмарку згідно із розробленою схемою, дотримуючись правил благоустрою, погодженого зовнішнього вигляду ярмаркового об’єкту з метою створення систематизованого середовища розміщення ярмаркових об’єктів та недопущення перенасиченості території проведення ярмаркових заходів. Погодження зовнішнього вигляду Ярмаркового об’єкту відбувається створеною наказом (розпорядженням міського голови) комісією до моменту подачі заяви на участь в Аукціоні. Організатор ярмарку після прийняття та отримання відповідного документу  про проведення ярмарку здійснює офіційне оголошення в засобах масової інформації, на власному сайті та на сайті Бердянської міської ради (за необхідності), з зазначенням назви та призначення ярмарку, строків проведення ярмаркових заходів, умов участі та строків подання заяв на участь у ярмарку. Для проведення аукціонних торгів Організатор ярмарку укладає угоду з Виконавцем аукціону, який здійснює прийом документів на Аукціон від суб’єктів господарювання, що мають наміри прийняти участь в Ярмарку. Суб'єкт господарювання, що має намір прийняти участь у ярмарку «Курортний сезон – 2017», до подачі Виконавцю аукціону заяви на участь в Аукціоні надсилає на електрону адресу Організатора ярмарку email: centrinok@ukr.net графічні або фото матеріали зовнішнього вигляду Ярмаркового об’єкту для розгляду комісією створеної на підставі Розпорядження міського голови «Про проведення ярмарку «Курортний сезон 2017». Заявки з графічними або фото матеріалами зовнішнього вигляду Ярмаркового об’єкту приймаються з 29.03.2017 року до 19.04 2017 року включно, надсилаються на електронну адресу Організатора ярмарку до 08 год. 00 хв. кожного робочого дня, розглядаються комісією та надаються висновки протягом поточного дня, але не пізніше наступного робочого дня. За результатами розгляду Організатор ярмарки надає відповідь до 16 год. 00 хв. поточного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня. Суб’єкт господарювання подає заяву встановленого зразка Виконавцю аукціону на участь в аукціоні у письмовій формі особисто або через свого представника, у відповідності до цього Положення. Подача заяви на участь в аукціоні є акцептом оферти та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» додатково свідчить про надання згоди заявником на збір та обробку його персональних даних в цілях визначених виключно цим Положенням. Заява на участь в аукціоні, яку подає Учасник має бути підготовлена у відповідності до вимог цього Положення. Заява на участь в аукціоні має містити опис доданих документів, підписаний Учасником або особою, що уповноважена таким Учасником, та скріплений (за наявності) печаткою Учасника. До заяви мають бути додані наступні документи: - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, або такий, що дає змогу перевірити його в кабінеті електронного сервісу на сайті https://usr.minjust.gov.ua/ua; - платіжний документ, що підтверджує оплату реєстраційного збору; - платіжний документ, що підтверджує оплату Гарантійного внеску (завдатку). - погодженні комісією графічні або фото матеріали зовнішнього вигляду Ярмаркового об’єкту. Прийом заяв на участь в аукціоні припиняється за два дні, до дати проведення аукціону, (до 16-00 відповідного робочого дня) в строк та час, встановлений Положенням. Дати  проведення аукціонів та прийому заявок на участь в аукціоні: 4 квітня 2017 року (остаточний день прийому заявок 1 квітня включно); 7 квітня 2017 року (остаточний день прийому заявок 5 квітня включно); 11 квітня 2017 року (остаточний день прийому заявок 8 квітня включно); 14 квітня 2017 року (остаточний день прийому заявок 12 квітня включно); 18 квітня 2017 року (остаточний день прийому заявок 15 квітня включно); 21 квітня 2017 року (остаточний день прийому заявок 19 квітня включно). Заява на участь в аукціоні, що надійшла після закінчення вказаного строку не приймається. Учасник не допускається до реєстрації та участі в аукціоні з таких підстав: а) надання неповного пакету документів; б) невідповідність заяви затвердженим вимогам документації про аукціон або даних, що містяться в ній; в) відсутність погодження Комісією у зв’язку з невідповідністю зовнішнього вигляду, оздоблювальних елементів та облицювальних матеріалів  Ярмаркового об’єкту естетичним, колористичним, архітектурно-художнім вимогам сучасності. Учасники Аукціону,  у передбачених даним Положенням відносинах, мають право діяти як особисто, так і через свого представника, повноваження якого повинні бути належним чином посвідчені. Якщо від імені Учасника Аукціону діє його представник, то такий представник прирівнюється до Учасника Аукціону. Відповідно, усю відповідальність за дії представника несе Учасник Аукціону, інтереси якого він представляє. Обов’язковій реєстрації на Аукціоні підлягають усі зацікавлені особи, які відповідають вимогам цього Положення та мають намір брати участь в Аукціоні. Якщо від імені Учасника Аукціону діятиме його представник, то останній проходить додаткову реєстрацію, пред’являє необхідні ідентифікаційні документи та відповідну довіреність. Довіреність представника юридичної особи завіряється печаткою юридичної особи, представника фізичної особи-підприємця повинна посвідчуватися нотаріально.  
 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОННИХ ТОРГІВ
  Організатор торгів має право зняти лот з продажу або перенести дату проведення аукціону, але не пізніше ніж за два дні до дати проведення Аукціону, призначеної за Графіком про що повідомляє на сайті Організатора ярмарку, Виконавця Аукціону, а також (за необхідності) на сайті Бердянської міської ради. Місце, час, умови проведення, інша необхідна інформація стосовно запланованих аукціонних торгів, зазначаються на інтернет-сайті Бердянської міської ради, на інтернет-сайті Організатора, в засобах масової інформації м. Бердянська та/ або на веб-ресурсі Виконавця аукціону. Учасники Аукціону повинні заздалегідь з’явитися до місця проведення Аукціонних торгів для реєстрації та отримання Номеру Учасника, але в будь-якому разі не пізніше ніж за 30 хвилин до початку Аукціону. Учасники торгів, які виступають представниками Учасників Аукціону повинні мати при собі оригінал довіреності. При реєстрації Учасникам аукціону або їх представникам видаються номерні картки. Учасник, який не пройшов реєстрацію у встановлений час і в установленому порядку, відсторонюється від участі в аукціоні. При реєстрації учасник (уповноважений представник) повинен мати документ, що посвідчує його особу та/або підтверджує повноваження представляти інтереси фізичної особи — підприємця або юридичної особи на аукціоні. Аукціон починається в день, вказаному в Графіку про проведення Аукціону. У приміщенні, де проходять Аукціонні торги, мають право бути присутні:  уповноважені особи Організатора та Виконавця Аукціону, обслуговуючий персонал, Учасники Аукціону, а також представники засобів масової інформації що пройшли акредитацію у Організатора Аукціону, представники поліції для забезпечення правопорядку. Початок та завершення Аукціонних торгів оголошується Виконавцем аукціону. Лоти на торгах оголошуються в порядку визначеному графіком проведення Аукціону. Виконавець аукціону оголошує номер кожного Лота, Стартову ціну, Крок Аукціону та іншу інформацію. Подальше підвищення ціни здійснюється при заявлені Учасником нової пропозиції придбання Лота за більш високою ціною шляхом підняття Номера Учасника. Підняття Номера Учасника повинне бути видимим для огляду Виконавцем аукціону. Учасник торгів несе повну юридичну відповідальність за передачу Номера Учасника третім особам та наслідки, які можуть виникнути в результаті таких дій. У разі втрати Номера Учасник зобов’язаний негайно повідомити про це Виконавця аукціону. Підвищення ціни здійснюється розміром в один Крок Аукціону. У разі виникнення під час проведення аукціону обставин, що не передбачені даним Положенням, Виконавець аукціону має право призупинити/перенести торги за даним лотом та оголосити перерву для проведення консультацій з Організатором. При прийняті рішень по неврегульованим цим Положенням питанням Організатор повинен враховувати думку Ліцитатора. Переможцем аукціону по певному Лоту визнається особа, що запропонувала найвищу ціну за Лот. Організатор/Виконавець аукціону має право вести відео/аудіозапис процедури аукціону. Закінчення торгів по Лоту фіксується ударом молотка Виконавця аукціону, оголошенням Аукціонної ціни та Номера Учасника, який запропонував Аукціонну ціну. Виконавець аукціону також може використовувати термін “Продано”, який означає факт продажу Лота на Аукціоні. В цьому випадку Виконавець аукціону оголошує про закінчення аукціону по певному лоту, останню пропозицію про ціну предмету аукціону (лота), номер картки Переможця аукціону. Оголошений Лот, по якому протягом 3 хв. не було піднято жодного Номера Учасника, вважається непроданим на Аукціоні. Аукціон вважається закінченим, якщо після триразового оголошення Виконавцем аукціону ціни аукціону (лота) жоден з учасників аукціону не заявив про свою згоду укласти договір за оголошеною Виконавцем аукціону ціною аукціону (лота), (не підняв картку). Усі Учасники торгів зобов’язані дотримуватися тиші та утримуватися від рухів, які можуть бути розцінені Виконавець аукціону, як пропозиція підвищення ціни, крім випадків, коли Учасник дійсно має намір запропонувати підвищення ціни. Учасникам та присутнім особам під час проведення аукціонних торгів забороняється здійснювати будь-які дії, що перешкоджають Виконавцю аукціону виконувати свої обов’язки по якісному веденню аукціону, зокрема - вести розмови в залі, де проходить аукціон; вскакувати із місць, пересуватися залою без дозволу Виконавця аукціону; фотографувати, проводити відео зйомку під час проведення торгів, здійснювати аудіо запис, вести пряму телевізійну трансляцію без відповідного дозволу на те Організатора аукціону; користуватися мобільним зв’язком, радіотелефоном, іншими засобами зв’язку; тощо. Іншим присутнім особам, що не є Учасниками аукціону, також забороняється будь-яким чином втручатись в процес торгів, в т. ч. оголошувати пропозиції відносно цін, підносити номерні картки або перешкоджати учасникам робити такі дії, коментувати їх, тощо. У разі першого порушення цих правил Виконавець аукціону робить усне зауваження особі, що їх порушила. При повторному порушенні Учасник або присутня особа, що його вчинила, усувається від участі в торгах та присутності на аукціоні.  За вказівкою Виконавця аукціону така особа повинна покинути приміщення, де проходить аукціон, сума Гарантійного внеску (завдатку) та реєстраційного внеску за даних обставин поверненню не підлягає. В аукціоні приймають участь тільки Заявники, визнані Учасниками аукціону у відношенні до певного Лоту. Результати аукціону оформляються протоколом проведення аукціонних торгів / додатком до протоколу, який в день проведення аукціону / оформлення змін до результатів проведення аукціону затверджується Організатором аукціону та підписується Виконавцем аукціону і в разі наявності - Переможцем Аукціону. У протоколі проведення аукціонних торгів зазначаються відомості про місце, дату, час проведення аукціону, Стартову ціну предмета аукціону (лота), хід торгів із запропонованими Учасниками цінами, про ціну переможця аукціону (лота), інформацію про найменування, про організаційно-правову форму, місце знаходження, коду ЄДРПОУ, поштову адресу (для юридичної особи), прізвища, імені, по-батькові, відомості про місце проживання (для фізичної особи-підприємця), паспортні дані(серія, номер, ким виданий), ідентифікаційного номеру платника податків,  із зазначенням порядкового номера, наданого заявці на участь в аукціоні переможця аукціону (лота). У випадку ухилення (відмови) Переможця аукціону від підписання протоколу проведення аукціонних торгів / додатку до Протоколу або укладення договору з Організатором аукціону право придбання даного лоту може бути передано кожному з учасників торгів за цим лотом за максимально запропонованою ними ціною в порядку зменшення цінових пропозицій учасників. При чому якщо ціною, що передувала продажній, була стартова, продаж лоту відбувається по стартовій ціні. Право придбання лоту в цьому випадку надається учасникам в порядку реєстрації їх заяв на даний лот, починаючи з першого зареєстрованого на даний лот учасника до останнього, крім учасника, що ухилився від укладення договору. Внесений завдаток Учасникам не повертається у випадках:
 1. Не проходження процедури реєстрації Учасником (його уповноваженою особою) в день проведення аукціону у встановлений цим Положенням термін.
 2. Ухилення / самоусунення Претендента (його уповноваженої особи), визначеного Учасником за конкретним лотом, від подальшої безпосередньої участі в торгах проявлене будь-яким способом (по письмовій заяві, порушення процедури реєстрації в день проведення аукціону встановленого цим Положенням порядку, відсутність під час оголошення початку або покидання зали в процесі проведення аукціону, закінчення торгів без визначення переможця по даному лоту).
 3. Відмови Переможця або особи, що відповідно до цього Положення може бути визнана такою, від підписання протоколу проведення аукціонних торгів / додатку до протоколу (в тому числі і за вищенаведених умов).
 4. Несвоєчасної оплати продажної ціни Лота та/або винагороди Виконавця.
 5. Порушення правил поведінки під час проведення Аукціону.
Грошові кошти, внесені такими учасниками в якості завдатку,  перераховуються Виконавцем аукціону на розрахунковий рахунок Організатора в якості штрафних санкцій, за вирахуванням встановленої цим Положенням винагороди Виконавця, але в розмірі не більш суми завдатку по кожному Лоту. У разі порушення правил поведінки Учасниками під час проведення Аукціону сума, що залишається в розпорядженні Виконавця аукціону, розраховується від стартової ціни продажу лоту. Учасники аукціону, що здійснили вищезазначені порушення, до участі в повторному аукціоні по даному лоту не допускаються. У разі відмови від придбання лоту: - Переможцем - результати аукціону в частині визнання такої особи Переможцем підлягають скасуванню (шляхом складання додатку до Протоколу проведення аукціонних торгів).  Переможцем визнається особа, що надала на Аукціоні другу за Переможцем цінову пропозицію. - усіма учасниками Аукціону по даному лоту – результати аукціону підлягають скасуванню, лот визнається таким, що не продався.  За рішенням Організатора може оголошуватися повторний аукціон на тих же засадах. За вищеозначених умов Виконавець аукціону складає відповідний додаток до Протоколу про проведення аукціонних торгів, що є його невід’ємною частиною. Виконавець аукціону протягом семи робочих днів з дня оплати Переможцем Аукціону за придбаний Лот повертає внесені в якості завдатків кошти Учасникам аукціону, за винятком Переможця Аукціону. У випадку придбання Лота Учасником завдаток складає частину його Продажної ціни. У разі відмови Учасника аукціону, від участі в аукціоні, відзиву заяви на участь в аукціоні по певному Лоту, реєстраційний внесок та Гарантійний внесок (завдаток) не повертаються. Договір за результатами аукціону укладається у письмовій формі на умовах, зазначених у цьому Положенні та документації про аукціон, за ціною, запропонованою Переможцем аукціону. Переможець має сплатити винагороду Виконавцю аукціону в розмірі 3 (трьох) відсотків Продажної ціни до підписання договору на розміщення ярмаркового об’єкту на ярмарку “Курортний сезон - 2017”. Сума винагороди сплачена Виконавцю аукціону Переможцем, не входить до вартості Лота. Проект договору складається шляхом включення ціни договору, запропонованої Переможцем аукціону, з яким укладається договір. Договір повинний бути укладений не пізніше 10 календарних днів з дати оформлення результатів проведення аукціону за умови повної сплати визначених цим Положенням платежів та внесків (в тому числі реєстраційного внеску, гарантованого внеску), Продажної ціни Лоту, винагороди Виконавця. Переможець аукціону після оплати встановлених даним Положенням платежів отримує від Виконавця аукціону довідку, що підтверджує проведення повного розрахунку за придбаний лот й сплату винагороди Виконавця, та звертається до Організатора аукціону з метою підготовки і укладення договору на розміщення ярмаркового об’єкту. В договорі на розміщення ярмаркового об’єкту повинна міститися надана ним заздалегідь Організатору інформація про кількість та потужність електроприладів, що планується використовувати (встановити) на Ярмарковому об’єкті але не більше потужності вказаної в характеристиці Лоту. У разі якщо Переможець аукціону ухилився / відмовився від підписання Договору на розміщення ярмаркового об’єкту в термін і на умовах, передбачених цим Положенням, Переможець аукціону визнається таким, що ухилився від укладення договору; грошові кошти, внесені ним в якості оплати за придбаний лот, йому не повертаються та залишаються в розпорядженні Організатора аукціону в якості штрафних санкцій. У разі відсутності заяв на участь в Аукціоні на певний Лот за графіком проведення Аукціонних торгів або в разі відмови Переможця аукціону від сплати ціни Лоту, Аукціон визнається таким що не відбувся по даному Лоту. В такому випадку Організатор аукціону має право подати даний Лот на проведення чергового Аукціону, з можливістю зміни цільового призначення по даному Ярмарковому об’єкту.  
 1. ОПЛАТА/ПЕРЕДАЧА ЛОТІВ
  Оплата Лотів здійснюється не пізніше семи календарних днів від дня оформлення Протоколу про проведення Аукціонних торгів / Додатку до нього. Оплата Лота здійснюється в розмірі, що дорівнює Продажній ціні Лота за виключенням суми завдатку. Переможець Аукціону зобов'язаний оплатити Лоти банківським переказом – необхідна сума вноситься на банківський рахунок Виконавця аукціону. Для участі в Аукціоні Учасник перераховує Виконавцю Гарантійний внесок (завдаток) в розмірі 5% (п’яти відсотків) від вартості Лота та реєстраційний внесок у розмірі 300 грн.(триста гривень 00 коп.). Гарантійний внесок (завдаток) та реєстраційний внесок мають бути перераховані на розрахунковий рахунок Виконавця до дати і часу закінчення прийому заявок на участь в аукціоні. Неподання Заявником документа, що підтверджує перерахування суми реєстраційного внеску та завдатку, а також ненадходження їх на розрахунковий рахунок Виконавця аукціону, вважається істотним відхиленням від вимог і умов цього аукціону і веде до недопущення заявника до участі в аукціоні.  
 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКОВИХ ЗАХОДІВ
  Відповідно до Розпорядження міського голови від 22.03.2017р. № 106-р проведення ярмарки «Курортний сезон – 2017» відбуватиметься з 01 травня 2017 року по 30 жовтня 2017 року. Розміщення ярмаркового об’єкту здійснюється на підставі Договору про розміщення ярмаркового об’єкту між Організатором ярмарку та Учасником ярмарку. Розміщення Ярмаркових об’єктів Учасниками ярмарку на території проведення ярмарки «Курортний сезон – 2017» відбуватиметься з 25 квітня 2017 року. Демонтаж Ярмаркових об’єктів Учасниками ярмарку на території проведення ярмарки «Курортний сезон – 2017» відбуватиметься до 03 листопада 2017 року. Монтаж, розміщення та демонтаж обладнання на Ярмарковому об’єкті дозволяється з 08 години 00 хв. до 10 годин 00 хв. у присутності представників Організатора ярмарку та представників Адміністративного відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради. Права та обов’язки Організатора ярмарку: Організувати роботу ярмарку. Встановити графік роботи ярмарки. Облаштувати та утримувати територію ярмарку відповідно до вимог санітарних правил утримання територій населених пунктів та ветеринарно-санітарних вимог, правил пожежної безпеки. Сприяти у встановленні на Ярмарковому об'єкті обладнання Учасника ярмарку необхідного для здійснення діяльності. Забезпечити охоронне патрулювання території Ярмарку. Забезпечити можливістю підключення до електромережі Організатора ярмарку визначені за схемою Ярмаркові об’єкти. Умови постачання, використання, порядок та розміри компенсації за використану електроенергію, відповідальність за недоброякісне постачання електроенергії, її не обґрунтоване відключення визначаються у додатку до Договору на розміщення Ярмаркового об’єкту. Інформувати Учасників ярмарки про загальноміські, масові, святкові заходи та фестивалі, що плануються проводитись на території проведення ярмарку, шляхом розміщення інформації на сайті Бердянської міської ради https://bmr.gov.ua/  та на сайті Організатора ярмарки http://bcr.com.ua/. Вимагати від Учасників ярмарки належної культури обслуговування відвідувачів ярмарку, дотримання вимог закону України «Про захист прав споживачів», «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» затверджених постановою  Кабінету міністрів України № 833 від 15.06.2006р. та інших законодавчих актів України.. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Учаснику ярмарку користуватися Ярмарковим об'єктом згідно з умовами договору та цільовим призначенням. Підтримувати територію ярмарку, в належному санітарно-гігієнічному стані. Організатор ярмарку має право вимагати від учасників ярмарку дотримання протипожежних правил, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, правил безпеки праці, забезпечення належного обслуговування відвідувачів ярмарку. Вимагати від учасників ярмарку встановлення торгово-технологічного обладнання, що відповідає усім вимогам санітарних, протипожежних правил та безпечним умовам праці. Представники Організатора ярмарку мають право вимагати від Учасників ярмарку та їх персоналу дотримання санітарно-гігієнічних вимог, трудового законодавства, культури обслуговування відвідувачів, приведення Ярмаркового об’єкту у відповідність до цього Положення, Договору на розміщення ярмаркового об’єкту та інших вимог діючого законодавства України. У разі виявлення порушення суттєвих умов договору на розміщення ярмаркових об’єктів з боку Учасника ярмарки, а саме: зміна цільового призначення, порушення розміру ярмаркового об’єкту, умов використання Ярмаркового об’єкту, порушення Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші в громадських місцях міста Бердянськ, протипожежної безпеки, трудового законодавства, санітарно-гігієнічних вимог  Організатор ярмарку має право в односторонньому порядку розірвати Договір на розміщення ярмаркового об’єкту та демонтувати обладнання Учасника ярмарку, без будь-якої компенсації понесених Учасником витрат (повязаних з участю в ярмарку) на придбання та встановлення Ярмаркового об’єкту . Організатор ярмарку не несе відповідальності перед третіми особами за порушення Учасником ярмарку санітарних, протипожежних вимог та порушень трудового законодавства.   Права та обов’язки Учасника ярмарку: Прийняти Ярмарковий об'єкт у тимчасове, строкове  користування за Актом приймання-передачі. Розміщення, монтаж, демонтаж будь-якого обладнання на  Ярмарковому об’єкті дозволяється за згодою Організатора ярмарки та у присутності представника Організатора і представника Адміністративного відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради. Учасник ярмарку зобов’язаний використовувати Ярмарковий об'єкт за його цільовим призначенням згідно договору та не допускати зміни цільового призначення. Утримувати Ярмарковий об'єкт в належному санітарно-технічному і протипожежному стані, не допускати погіршення його стану, підтримувати чистоту в радіусі двох метрів від Ярмаркового об'єкту. У разі припинення або розірвання договору повернути Організатору ярмарку Ярмарковий об'єкт (місце) у належному стані, не гіршому ніж на момент укладення Договору на розміщення ярмаркового об'єкту передачі його в користування. Дотримуватися «Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (надання послуг)» затверджених наказом  Міністерства економіки України № 104 від 19.04.2007р., закону України «Про охорону праці», закону України «Про захист прав споживачів», Кодексу цивільного захисту України, «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» затверджених постановою  Кабінету міністрів України № 833 від 15.06.2006р., закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та інших вимог законодавства України. Обладнати свій Ярмарковий об’єкт куточком споживача у відповідності до вимог діючого законодавства. Учасники ярмарку при здійсненні господарської діяльності на ярмарку зобов’язані дотримуватись культури обслуговування відвідувачів ярмарку. Учасники ярмарку при здійсненні своєї діяльності не повинні погіршувати умови відпочинку та праці людей. Учасники ярмарку та їх персонал зобов’язані на вимогу представника Організатора ярмарку надавати повний пакет дозвільних документів на здійснення діяльності на території ярмарку. Учасники ярмарки, що здійснюють діяльність пов’язану з реалізацією продуктів харчування зобов’язані облаштувати на території та в межах Ярмаркового об’єкту контейнери або урни для збору сміття у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог. Учасники ярмарку, що здійснюють діяльність пов’язану з реалізацією продуктів харчування і відповідно до санітарно-гігієнічних вимог мають бути обладнані водопостачанням та водовідведенням, зобов’язані облаштувати свій Ярмарковий об’єкт системами внутрішнього водопостачання (водозабору) та водовідведення, з відповідних ємностей для зберігання води. Кількість води, повинна повністю забезпечувати потреби Учасника ярмарку. Якість води в системах внутрішнього водопостачання Ярмаркових об’єктів  має відповідати гігієнічним вимогам, що пред'являються до якості води централізованих систем питного водопостачання та нецентралізованого водопостачання. Скидання у відкриті водойми і на прилеглу територію неочищених стічних вод, а також пристрій поглинаючих колодязів не допускається. Учасники ярмарки, що здійснюють діяльність пов’язану з організацією дитячих центрів дозвілля та розваг, мають  передбачити обладнання території охоронюваними засобами безпеки, з метою недопущення травматизму дітей, відвідувачів ярмарку та інших осіб. Персонал Учасника ярмарку повинен бути оформлений у відповідності до норм Трудового законодавства України. Персонал Учасника ярмарку повинен дотримуватись належної культури обслуговування, шанобливого ставлення до відвідувачів ярмарку, персоналу Організатора ярмарку та інших Учасників ярмарку. Учаснику ярмарки забороняється: Вчиняти дії не передбачені цим Положенням та Договором на розміщення ярмаркового об’єкту. Здійснювати без письмової згоди Організатора ярмарку перебудову, добудову та перепланування Ярмаркового об'єкта. Здійснювати зміну цільового призначення Ярмаркового об’єкту та діяльність не передбачену цим Положенням та Договором на розміщення ярмаркового об’єкту. Розміщувати додаткове обладнання за межами території визначеної Організатором для розміщення Ярмаркового об’єкту.  
 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Дане Положення набирає чинності для Учасників ярмарку з моменту подання заяви про участь в Аукціоні на право укладення Договору про розміщення Ярмаркового об’єкту. У разі зміни даного Положення та/ або Додатків до нього такі зміни повинні бути доведені до Учасника ярмарку письмово і негайно, іншим зацікавленим особам - шляхом оприлюднення на інтернет-сайті Бердянської міської Ради, Організатора Ярмарку, на веб-ресурсі визначеному Виконавцем аукціону.        

Директор                                                                                                      В.В. Пікуль

                                                УЗГОДЖЕНО:  
 1. Заступник директора                                                                                         Л.О. Пасько
 2. Головний інженер                                                                                           В.В. Медведєв
 3. Головний бухгалтер                                                                                           А.С. Ященко
 4. Юрисконсульт                                                                                               О.М. Тихоненко
                                          Вик. Гордієнко О.О.